Actualitat

Bloon, viatges a l’espai proper en globus

L’empresa Zero2Infinity oferirà viatges a l’espai dins d’una càpsula que s’eleva amb un globus. El viatge no requerirà grans aptituds físiques i permetrà veure la Terra des de l’espai durant unes dues hores.

José Mariano López Urdiales és fundador i gerent de Zero2Infinity, una empresa fundada al 2009 a Barcelona que està treballant en el vehicle bloon. Es va graduar en enginyeria aeronàutica a la Universitat Politècnica de Madrid i en enginyeria espacial al Massachussets Institute of Technology. Ha format part de diversos projectes espacials a l’Agència Espacial Europea, entre d’altres. Va dirigir la Barcelona Aeronautics and Space Association (BAIE) abans de fundar zero2Infinity.

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla


Veure la Terra des de l’espai és una demanda cada cop més gran. L’empresa Zero2Infinity permetrà realitzar un viatge a l’espai amb un globus que puja el doble d’alçada que el d’un avió convencional, on ja és fosc i permet tenir una panoràmica del planeta des de l’espai. “El turisme comercial és una realitat i un negoci”, ha explicat el fundador de Zero2Inifinity, empresa situada a Rubí que vol ser una de les primeres en oferir vols regulars a l’espai.

López Urdiales ha explicat el seu projecte a través de la història d’una dona que veu l’anunci de bloon i visita l’agent de viatges que recull el seu interès i el personalitza al seu gust. Arribat el dia del viatge, es traslladada a l’aeroport on estigui la base de llançament, s’entrenarà per estar preparada pel vol, es relaxarà i anirà a dormir d’hora. Al dia següent, quan encara no hagi sortit el sol, començarà l’aventura: dins d’una càpsula, el globus comença a pujar, permetent veure les estrelles i la sortida del sol des de la càpsula sense haver de fer res. Després d’unes dues hores de pujada sostinguda, la viatgera espacial podrà estar durant dues hores contemplant la Terra des d’un punt ben alt. L’experiència finalitzarà amb un suau descens en la mateixa càpsula sense requerir cap esforç físic.

El preu actual d’un tiquet de turisme espacial costa 70.000 euros. López Urdiales xifra el de bloon en uns 110.000, tot i que pot baixar a mesura que avanci la tecnologia que utilitzen. Actualment s’estan fent diversos vols de prova amb prototips encara sense posar gent a la càpsula espacial. La que s’utilitzarà en el primer vol amb gent està en construcció.

Els seus responsables defensen el projecte de bloon respecte altres alternatives per pujar a l’espai perquè “amb aquest sistema hi ha molt poques limitacions d’edat i salut” ja que al utilitzar un globus no se sotmet als passatgers a cap acceleració. A més, López Urdiales destaca la seva seguretat: “És tot elèctric, amb materials de màxima qualitat i no hi ha cap risc d’explosió”. També apunta que no fa cap soroll ni provoca cap efecte negatiu ni al medi ambient ni a l’espai.


La empresa Zero2Infinity ofrecerá viajes al espacio dentro de una cápsula que se eleva con un globo. El viaje no requerirá grandes aptitudes físicas y permitirá ver la Tierra desde el espacio durante unas dos horas.

José Mariano López Urdiales es fundador y gerente de Zero2Infinity, una empresa fundada en el 2009 en Barcelona que está trabajando en desarrollar bloon. Se graduó en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y en Ingeniería Espacial en el Massachussets Institute of Technology. Ha formado parte de diversos proyectos espaciales en la Agencia Espacial Europea, entre otros. Dirigió la Barcelona Aeronautics and Space Association (BAIE) antes de fundar Zero2Infinity.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla


Ver la Tierra desde el espacio es una demanda cada vez más grande. La empresa Zero2Infinity permitirá realizar un viaje al espacio con un globo que sube hasta el doble de altitud que un avión convencional, donde ya es oscuro y permite tener una panorámica del planeta desde el espacio. “El turismo comercial es una realidad y un negocio”, ha explicado el fundador de Zero2Infinity, empresa situada en Rubí que quiere ser una de las primeras en ofrecer vuelos regulares al espacio.

López Urdiales ha explicado su proyecto a través de la historia de una mujer que ve el anuncio de bloon y visita el agente de viajes que recoge su interés y lo personaliza a su gusto. Llegado el día del viaje, es trasladada al aeropuerto donde se encuentre la base de lanzamiento, se entrenará para estar preparada para el vuelo, se relajará e irá a dormir pronto. Al día siguiente, cuando aún no haya salido el sol, empezará la aventura: dentro de una cápsula, el globo empezará a subir, permitiendo ver las estrellas y la salida del sol desde la cápsula sin que el pasajero tenga que hacer nada. Unas dos horas después, superado un ascenso paulatino, el viajero espacial podrá estar dos horas contemplando la Tierra desde un punto bien alto. La experiencia finalizará con un suave descenso en la misma cápsula sin necesidad de hacer ningún esfuerzo físico.

El precio actual de un billete de turismo espacial cuesta 70.000 euros. López Urdiales cifra el bloon en unos 110.000 euros, aunque puede bajar a medida que avance la tecnología utilizada. Actualmente se están haciendo diversos vuelos de prueba con prototipos sin subir a gente en la cápsula espacial. La que se utilizará en el primer vuelo con pasajeros aún está en construcción.

Sus responsables defienden el proyecto de bloon respecto otras alternativas para subir al espacio porque “con este sistema hay muy pocas limitaciones de edad y salud” ya que al utilizar un globo no se somete a los pasajeros a ninguna aceleración. Además, López Urdiales destaca su seguridad: “Es todo eléctrico, con materiales de máxima calidad y no hay ningún riesgo de explosión”. También apunta que no hace ruido ni provoca ningún efecto negativo ni sobre el medio ambiente ni en el espacio.