Actualitat

CONFERÈNCIA: La nova directiva de compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE- Dimarts, 8 març, 2016

Objectius de la conferència:
Conèixer la nova directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE, d’obligat compliment també per a les màquines i instal·lacions fixes.
A banda de donar a conèixer els conceptes bàsics de la CEM, s’explicarà el concepte MARCATGE CE i la seva aplicació vers la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Ponent:  Francesc Daura Luna, enginyer industrial, director de l’empresa CEMDAL.

Autor d’articles en revistes com Mundo Electrònico i Revista Española de Electrónica.

Coautor del llibre: Interferencias Electromagnéticas en Sistemas Electrònicos “ Marcombo”

Data: 8 de març
Lloc: Sala social, de la Delegació del Vallès, c/ Advocat Cirera, 8, 2n pta.23 de Sabadell
Horari: 18,30h
Sessió gratuïta
Reservesvalles@eic.cat
Tel.: 937255066