Actualitat

Construcció i exportació de vaixells

La d’Aresa es la historia d’una empresa familiar que opera a nivell internacional trobant en l’exportació la clau de la seva supervivència.

Pol Montolío és Arquitecte Naval i Enginyer Marí. Ha treballat en la indústria de la construcció naval durant 8 anys com a director tècnic , assessor i consultor. L’any 2008 , va passar a ser el director de la fàbrica del grup durant 3 anys abans de començar a dirigir el departament tècnic de Grup Aresa Internacional al 2011.

Descarregueu la crònica en PDF  | Descarregar presentació

El grup Aresa, dedicat a la industria naval, és un exemple de la importància de l’exportació en l’economia catalana. Arrelats a Arenys de Mar des de fa més de 50 anys anualment aconsegueix 27 milions d’euros gràcies a les seves exportacions.

De fet, és una empresa familiar que necessita de l’exportació per poder prosperar, donant una empenta privada al sector. Si no fos per la internacionalització i la exportació l’empresa hauria d’haver tancat les portes fa anys. S’exporta, per tant, per qüestió de supervivència.

Van copsar la necessitat de certs països en aquest sector basant-se en el perill de la pirateria i la necessitat de vigilància, el transport de professionals del mar i l’explotació de recursos marins, bàsicament pesca. En tots aquests aspectes, Aresa opta per una solució global on l’embarcació és només una part de tot el servei que donen.

En el seu últim projecte a Camerun van vendre 17 unitats de 6 models de vaixells. Però el potencial d’Aresa no es basa només en oferir una embarcació de qualitat competitiva en el mercat, sinó en oferir bons programes de formació, manteniment i recuperació de la flota existent. Per exemple, els tècnics camerunesos van fer uns primers cursos a Catalunya i, després, Aresa els va formar al seu país d’origen per tal que siguin completament autònoms. Es tracta d’acompanyar al client en tot el recorregut del producte.

La seva filosofia mira d’aportar productes d’un alt valor afegit per tal de poder competir amb les grans empreses del sector naval. Per tal d’aconseguir-ho compten amb un equip propi multidisciplinar i la col·laboració d’experts, fet clau per ser competitiu. Busquen empreses externes especialitzades en canals virtuals, elements finits, electrònica i disseny, entre altres temàtiques.


La de Aresa es la historia de una empresa familiar que opera a nivel internacional al encontrar en la exportación el camino para sobrevivir.

Pol Montolío es Arquitecto Naval e Ingeniero Marino. Ha trabajado en la industria de la construcción naval durante 8 años como director técnico, asesor y consultor. En 2008 pasó a ser el director de la fábrica del grupo durante tres años antes de empezar a dirigir el departamento técnico del Grupo Aresa Internacional en el 2011.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación

El grupo Aresa, dedicado a la industria naval, es un ejemplo de la importancia de la exportación en la economía catalana. Arraigados en Arenys de Mar desde hace más de 50 años anualmente consiguen facturar 27 millones de euros gracias a las exportaciones.

De hecho, es una empresa familiar que necesita de la exportación para poder prosperar, dando un empujón básico para sobrevivir en el sector. Si no fuera por la internacionalización y la exportación la empresa debería haber cerrado sus puertas hace años. Exporta, por lo tanto, por una mera cuestión de supervivencia.

Captaron la necesidad de ciertos países en el sector naval basándose en el peligro de la piratería y la necesidad de vigilancia, el transporte de profesionales del mar y la explotación de recursos marinos, básicamente la pesca. Para dar respuesta a todos estos aspectos, Aresa opta por una solución global donde la embarcación es sólo una parte de todo el servicio que ofrecen a sus clientes.

En su último proyecto en Camerún vendieron 17 unidades de seis modelos de barcos. Pero el potencial de Aresa no se basa sólo en ofrecer una embarcación de calidad competitiva en el mercado, si no en ofrecer buenos programas de formación, mantenimiento y recuperación de la flota existente. Por ejemplo, los técnicos cameruneses hicieron unos primeros cursos en Cataluña y, posteriormente, Aresa los formó en su país de origen para que puedan ser completamente autónomos. Se trata de “acompañar al cliente en todo el recorrido del producto”. 

Su filosofía trata de aportar productos de un alto valor añadido para poder competir con las grandes empresas del sector naval. Para lograrlo cuentan con un equipo propio multidisciplinar y la colaboración de expertos, hecho clave para poder ser competitivos. Para ello buscan empresas externas especializadas en canales virtuales, elementos finitos, electrónica y diseño, entre otras temáticas.