Actualitat

Disseny d’un Vehicle Aeri no Tripulat per a transport de petites càrregues

Un petit vehicle aeri (un drone) senzill de mantenir i de baix cost per actuar en l’àmbit humanitari. Aquest és el projecte desenvolupat per Rodrigo Álvarez, que està ideat especialment pel trasllat de petites càrregues de medicaments a punts remots.

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

El prototip dissenyat per Álvarez pot aterrar i enlairar-se en vertical i es caracteritza per la seva alta reparabilitat i amb una estructura que l’aïlli de vibracions. El disseny desenvolupat compta amb quatre hèlixs amb un concepte multi-rotor, un motor trifàsic amb bateries de liti –similar al dels telèfons mòbils- i incorpora fusibles mecànics utilitzant fusta per protegir l’electrònica en cas de fallida. 

Actualment s’estan fent proves de vol amb el prototip per determinar el seu correcte funcionament i la viabilitat sobre el terreny, en tasques humanitàries a l’Amazones.

Rodrigo Álvarez, Universidad Pontificia de Comillas


Un pequeño vehículo aéreo (un drone) sencillo de mantener y de bajo coste para actuar en el ámbito humanitario. Este es el proyecto desarrollado por Rodrigo Álvarez, que ha sido ideado especialmente para el traslado de pequeñas cargas de medicamentos a puntos remotos.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

El prototipo diseñado por Álvarez puede aterrizar y despegar en vertical y se caracteriza por su alta reparabilidad y una estructura que la aísle de vibraciones. El diseño del aparato cuenta con cuatro hélices con un concepto multi-rotor, un motor trifásico con baterías de litio -similar al de los teléfonos móviles- e incorpora fusibles mecánicos utilizando madera para proteger la electrónica en caso de caída.

Actualmente se están realizando pruebas de vuelo con el prototipo para determinar su correcto funcionamiento y la viabilidad sobre el terreno. Está previsto ponerlo en práctica por primera vez en tareas humanitarias en el Amazonas. 

Rodrigo Álvarez, Universidad Pontificia de Comillas