Actualitat

Downstream R&D projects from the Mining Industry

El departament de R+D+i d’ICL Iberia treballa en diversos projectes per optimitzar els processos productius i logístics. També busquen reaprofitar els materials emprats i l’energia utilitzada a la pròpia empresa però també fora d’ella.

Ingrid Picas es actualment responsable de R+D+i a ICL Iberia (Súria i Sallent). Ha treballat al departament d’Application Engineering de Rovalma SA i com a investigadora i coordinadora de projectes de recerca a la Fundació CTM Centre Tecnològic. És Doctora amb menció europea en Ciència i Enginyeria dels Materials per la UPC, amb una estada realitzada a TU München. 

Descarregueu la crònica en PDF  | Descarregar presentació

La industria minera abasteix al món amb molts recursos, materials i necessitats de la vida diària. ICL Iberia té un departament de R+D+i dedicat a trobar les millors maneres d’aprofitar al màxim els productes i els procediments així com els subproductes derivats. Aquesta multinacional compta amb una estratègia de recerca molt àmplia que actua en diversos àmbits, buscant optimitzar al màxim tant els materials emprats, com la logística i l’energia.

Un dels projectes destacats per Ingrid Picas és el “Safe Car”. Els vehicles que van per l’interior de la mina han de complir uns requisits de seguretat molt concrets. En departament de R+D de la seva empresa està buscant nous materials igual o més resistents però més lleugers.

En matèria de logística, un dels projectes explicats per la responsable de R+D+i d’ICL Iberia és “Hermes”, amb el que busquen optimitzar el transport de mercaderies en tren. L’objectiu és millorar la capacitat de càrrega dels vagons, tendint a uns mitjans de transport més flexibles que “permetin la intermodalitat de la càrrega entre carretera, tren i vaixell”. Projectes d’aquest tipus compten amb molts actors implicats a nivell internacional.

En el camp de la química i els fertilitzants també treballen en diversos projectes de R+D. Un d’ells consisteix en aprofitar argiles sobrants de la mina en millorar la qualitat dels terrenys de vinyes. “Amb els compostos de la terra es poden aconseguir millors vins, amb gustos més concentrats”, ha assegurat Picas.

En el camp de l’energia, l’objectiu d’ICL Iberia es reaprofitar al màxim la calor generada en els diversos processos, així com l’aigua mitjançant un procés d’osmosis. També aposten per potenciar les energies verdes, avançant cap a energies netes per beneficiar l’entorn de l’empresa.


El departamento de I+D+i de ICL Iberia trabaja en diversos proyectos para optimizar los procesos productivos y logísticos. También buscan reaprovechar los materiales y la energía utilizada con innovaciones dentro y fuera de la explotación

Ingrid Picas es actualmente responsable de R+D+i a ICL Iberia (Súria i Sallent). Ha treballat al departament d’Application Engineering de Rovalma SA i com a investigadora i coordinadora de projectes de recerca a la Fundació CTM Centre Tecnològic. És Doctora amb menció europea en Ciència i Enginyeria dels Materials per la UPC, amb una estada realitzada a TU München. 

Descargar la crónica en PDF  | Descargar presentación

La industria minera abastece al mundo con muchos recursos, materiales y necesidades de la vida diaria. ICL Iberia tiene un departamento de I+D+i dedicado a encontrar las mejores maneras de aprovechar al máximo los productos y los procedimientos así como los subproductos derivados. Esta multinacional cuenta con una estrategia de investigación muy amplia que actúa en diversos ámbitos, tratando de optimizar al máximo tanto los materiales utilizados, como la logística y la energía.

Uno de los proyectos destacados por Ingrid Picas es el “Safe Car”. Los vehículos que van por el interior de la mina deben cumplir unos requisitos de seguridad muy concretos. En el departamento de I+D de su empresa está buscando nuevos materiales igual o más resistentes pero más ligeros.

En materia de logística, uno de los proyectos explicados por la responsable de I+D+i de ICL Iberia es “Hermes”, con el que buscan optimizar el transporte de mercancías en tren. El objetivo es mejorar la capacidad de carga de los vagones, tendiendo a unos medios de transporte más flexibles que “permitan la intermodalidad de la carga entre carretera, tren y barco”. Proyectos de este tipo cuentan con muchos actores implicados a nivel internacional.

En el campo de la química y los fertilizantes también trabajan en diversos proyectos de I+D. Uno de ellos consiste en aprovechar arcillas sobrantes de la mina en mejorar la calidad de los terrenos de viñedos. “Añadiendo esas arcillas a la tierra se pueden conseguir mejores vinos, con gustos más concentrados”, ha asegurado Picas.

En el campo de la energía, el objetivo de ICL Iberia es reaprovechar al máximo el calor generado en los diversos procesos, así como el agua mediante un proceso de ósmosis. También apuestan por potenciar las energías verdes, avanzando hacia energías limpias para beneficiar al entorno.