Actualitat

iGenium18 – Sessions Plenàries: Automoció, Aeroport de Barcelona i Estratègia Marítima de Catalunya

Vicenç Aguilera. Enginyer Industrial. President del Circuit Barcelona- Catalunya

Javier Marín. Enginyer Aeronàutic. Director General de Negoci Regulat d’AENA

Rosario Allué Puyuelo, Sub-directora General de Política Marítima, Control i Formació

Després de l’acte d’inauguració, iGenium’18 ha continuat amb una sessió plenària formada per dues ponències. La primera ha estat El futur de l’automoció a càrrec de Vicenç Aguilera, president del Circuit Barcelona-Catalunya.

Aguilera ha defensat que el de la mobilitat és “un sector complexíssim” ateses la diversitat d’actors (fabricants, conductors, carreteres, administració, etc); de tipologies de mitjans de transport (cotxes, elèctrics, híbrids, bicis, motos, patinets elèctrics, transport públic, etc); i de combustibles (benzina, dièsel, biodièsel, híbrid, híbrid endollable, elèctric, gas -GLP, GNC, GNL,…-, etanol, hidrogen, etc). Vers la polèmica del dièsel, Vicenç Aguilera ha criticat la seva demonització i ha defensat que no hi haurà un guanyador i que tots els carburants tindran el seu espai.

Altres aspectes rellevants formulats per Aguilera han estat les grans tendències de l’automòbil (augment de la complexitat tecnològica; vehicle connectat; gestió de les dades; electrificació / diversitat; conducció autònoma i propietat vs mobilitat) i alguns dels grans reptes del sector (digitalització de tot el procés industrial; bigdata; ciberseguretat; mà d’obra directa; mà d’obra indirecta; formació). Queda clar que els fabricants d’automòbils seran molt més que simples fabricants de cotxes i esdevindran en productors de serveis.

vicencaguilera

La segona ponència, La regulació Aeroportuària, l’ha desenvolupat Javier Marín, Director General de Negoci Regulat d’AENA. Marín ha fet constar tres punts bàsics: l’estat actual de l’aeroport de Barcelona; les infraestructures fetes i previstes; i el projecte de desenvolupament immobiliari en els terrenys propers.

Relatiu al primer punt, Marín ha informat que l’aeroport de Barcelona-El Prat ha registrat el rècord històric de 47.300.000 passatgers l’any 2017, el 6è de la Unió Europea; genera 27.000 llocs de treball directes i 83.700 totals; contribueix el 6,2% del PIB regional; i hi ha gairebé 1.000 empreses establertes.

Després de recordar la inversió de 3.700 M€ en infraestructures executada en el Pla Director 1999-2016, Marín ha explicat que a partir d’ara “l’objectiu és dotar l’aeroport de Barcelona-El Prat d’unes infraestructures amb capacitat per atendre 70 milions de passatgers i complementar-lo amb l’Aeroport de Girona-Costa Brava”. En aquest sentit, és prevista una inversió de 521 M€ per al període 2017 – 2021 que inclou 330 M € d’inversió d’accés de Rodalies a la T1; 690 M€ per a 2022-2026; i a Girona una inversió de 383 M€ de 2017 a 2026.

Sobre el projecte immobiliari, Javier Marín ha assegurat que “l’objectiu és consolidar l’Aeroport de Barcelona-El Prat com un pol de serveis i economia digital”. Per aquest motiu és prevista una inversió de 1.264 M€ per a la construcció de serveis logístics, d’e-commerce, industrials, hangars, oficines, comerços i hotels.

javiermarin

La sessió de cloenda a càrrec de  Rosario Allué Puyuelo, Sub-directora General de Política Marítima, Control i Formació, ha difós els aspectes bàsics de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030. Es tracta de la primera estratègia marítima de Catalunya, aprovada tot just el passat mes de juny de 2018, i estableix 4 àmbits actuació: economia blava; ecosistemes; benestar de la ciutadania; i governança. L’esmentada estratègia es desenvoluparà en plans multianuals, el primer per al període 2018-2021.

estrategiamaritima

Vicenç Aguilera. Ingeniero Industrial. Presidente del Circuito de Barcelona – Catalunya.

Javier Marín. Ingeniero Aeronáutico. Director General de Negocio Regulado de AENA.
Rosario Allué Puyuelo, Sub-directora General de Política marítima, Control y Formación

Una vez finalizado el acto de inauguración, iGenium’18 ha continuado con una sesión plenaria formada por dos ponencias. La primera ha sido El futuro de la automoción a cargo de Vicenç Aguilera, presidente del Circuito Barcelona-Cataluña.

Aguilera ha defendido que el de la movilidad es “un sector complejísimo” atendidas la diversidad de actores (fabricantes, conductores, carreteras, administración, etc); de tipologías de medios de transporte (coches, eléctricos, híbridos, bicis, motos, patinetes eléctricos, transporte público, etc); y de combustibles (gasolina, diesel, biodiesel, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico, gas -GLP, GNC, GNL, … -, etanol, hidrógeno, etc). Sobre la polémica del diesel, Vicenç Aguilera ha criticado su demonización y defendió que no habrá un ganador y que todos los carburantes tendrán su espacio.

Otros aspectos relevantes formulados por Aguilera han sido las grandes tendencias del automóvil (aumento de la complejidad tecnológica; vehículo conectado; gestión de los datos; electrificación / diversidad; conducción autónoma y propiedad vs movilidad) y algunos de los grandes retos del sector (digitalización de todo el proceso industrial; bigdata; ciberseguridad; mano de obra directa; mano de obra indirecta; formación). Está claro que los fabricantes de coches llegarán a ser fabricantes de servicios.

vicencaguilera

La segunda ponencia, La regulación Aeroportuaria, la ha desarrollado Javier Marín, Director General de Negocio Regulado de AENA. Marín ha hecho constar tres puntos básicos: el estado actual del aeropuerto de Barcelona; las infraestructuras hechas y previstas; y el proyecto de desarrollo inmobiliario en los terrenos próximos.

Relativo al primer punto, Marín ha informado de que el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha registrado el récord histórico de 47.300.000 pasajeros en el año 2017, el 6º de la Unión Europea; genera 27.000 empleos directos y 83.700 totales; contribuye el 6,2% del PIB regional; y hay casi 1.000 empresas establecidas.

Tras recordar la inversión de 3.700 M€ en infraestructuras ejecutada en el Plan Director 1999 a 2016, Marín ha explicado que a partir de ahora “el objetivo es dotar al aeropuerto de Barcelona-El Prat de unas infraestructuras con capacidad para atender 70 millones de pasajeros y complementarlo con el Aeropuerto de Girona”. En este sentido, se prevé una inversión de 521 M€ para el período 2017 hasta 2021 que incluye 330 M€ de inversión de acceso de Cercanías a la T1; 690 M€ para 2022 hasta 2.026; y en Girona una inversión de 383 M€ de 2017 a 2026.

Sobre el proyecto inmobiliario, Javier Marín ha asegurado que “el objetivo es consolidar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat como un polo de servicios y economía digital”. Por este motivo se prevé una inversión de 1.264 M€ para la construcción de servicios logísticos, de e-commerce, industriales, hangares, oficinas, comercios y hoteles.

javiermarin

La sesión de clausura, a cargo de Rosario Allué Puyuelo, Sub-directora General de Política marítima, Control y Formación, ha difundido los aspectos básicos de la estrategia marítima de Cataluña 2030. Se trata de la primera estrategia marítima de Cataluña, aprobada apenas el pasado mes de junio de 2018, y establece 4 ámbitos actuación: economía azul; ecosistemas; bienestar de la ciudadanía; y gobernanza. Dicha estrategia se desarrollará en planes multianuales, el primero para el periodo 2018-2021.

estrategiamaritima