Actualitat

L’enginyer industrial a l’automoció

Un equipo de 180 ingenieros y técnicos de Rücker Lypsa trabajan en el desarrollo industrial de vehículos en el centro técnico de Nissan. Se trata de un trabajo en equipo dentro de un marco normativo común a nivel internacional.

Antonio Martínez és enginyer superior industrial del ICAI. Des de l’any 2012 és director de compte Nissan a Rücker Lypsa, del grup Edag. Anteriorment ha estat director de producció a Ficosa Internacional, cap del departament d’Enginyeria de Producció a la factoria de Nissan a la Zona Franca de Barcelona i cap de projecte  i de producció a la fàbrica de Renault a Palència i al Technocentre de París.

Descarregueu la crònica en PDF

Molta gent creu que el disseny d’un vehicle és una cosa que neix i es desenvolupa a centres del nord d’Europa, Japó o els Estats Units però el cert és que el llançament d’un vehicle és el resultat d’un gran nombre d’enginyers que treballen en equip sota un marc normatiu comú per definir i industrialitzar el vehicle i posicionar-lo en el mercat.

A partir d’aquesta premissa, Antonio Martínez ha explicat el procés de l’enginyer industrial en automoció basant-se en l’exemple del seu treball fet amb Nissan a Rücker Lypsa. L’equip, format principalment per enginyers industrials, treballa en els projectes que es desenvolupen en el centre tècnic de Nissan a Barcelona.

En el cas posat d’exemple per aquest enginyer superior industrial del ICAI hi ha involucrat un equip de 180 enginyers i tècnics. El treball comença amb el disseny d’un prototip del vehicle en fang i acaba a la presentació al saló internacional de torn. Tot això envoltat d’una gran confidencialitat.

Del punt inicial al final es passa per tot un procés en el qual cada un dels treballadors es centra en una especialitat de disseny i una tasca concreta dins de la globalitat. Això suposa “una enorme varietat de labors en el disseny i industrialització” en el procés de creació dels vehicles més rellevants llançats per Nissan en els últims mesos, en el que han participat tots els treballadors implicats en l’equip de Martínez.

El volum de negoci que representa aquest treball va representar 12 milions d’euros l’any 2013 i s’espera que sigui superat aquest any.


Un equipo de 180 ingenieros y técnicos de Rücker Lypsa trabajan en el desarrollo industrial de vehículos en el centro técnico de Nissan. Se trata de un trabajo en equipo dentro de un marco normativo común a nivel internacional.

Antonio Martínez es ingeniero superior industrial del I.C.A.I. Desde el año 2012 es director de cuenta Nissan en Rücker Lypsa, del grupo Edag. Anteriormente ha sido director de producción en Ficosa Internacional, jefe del departamento de Ingeniería de Producción en la factoría de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y jefe de proyecto y jefe de producción en la fábrica de Renault en Palencia y Technocentre de París.

Descargar la crónica en PDF

Mucha gente cree que el diseño de un vehículo es algo que nace y se desarrolla en centros del norte de Europa, Japón o Estados Unidos pero lo cierto es que el lanzamiento de un vehículo es el resultado de un gran número de ingenieros que trabajan en equipo dentro de un marco normativo común para definir e industrializar el vehículo y posicionarlo en el mercado.

 A partir de esta premisa, Antonio Martínez ha explicado el proceso del ingeniero industrial en automoción tomando el ejemplo de su trabajo hecho con Nissan en Rücker Lypsa. El equipo, formado principalmente por ingenieros industriales, trabaja en los proyectos que se desarrollan en el centro técnico de Nissan en Barcelona.

 En el caso puesto de ejemplo por este ingeniero superior industrial del I.C.A.I. hay un equipo de 180 ingenieros y técnicos. El trabajo empieza en el diseño de un prototipo del vehículo en barro y acaba en la presentación en el salón internacional de turno. Todo ello rodeado de una gran confidencialidad.

Del punto inicial al final se pasa por todo un proceso en el que cada uno de los trabajadores se centra en una especialidad de diseño y un trabajo concreto dentro de la globalidad. Esto supone “una enorme variedad de labores en el diseño e industrialización” en el proceso de creación de los vehículos más relevantes lanzados por Nissan en los últimos meses, en el que han participado todos los trabajadores implicados en el equipo de Martínez.

El volumen de negocio que representa este trabajo representó 12 millones de euros en el 2013 y se espera que sea superado este año.