Actualitat

L’enginyeria i l’alimentació, de la mà d’Alimentaria

La  Jornada “Innovacions de l’enginyeria a la cadena d’alimentació”, organitzada per l’Institut d’Enginyers de Catalunya i celebrada en el marc d’Alimentària Hub el 31 de març  ha posat de manifest les aportacions de l’enginyeria en les transformacions d’un sector referent i clau per l’economia, com és l’alimentació.

enginyeria-alimentacio-alimentaria-hub

Amb la intervenció de Santiago Bellmunt (PepsiCo),  Manel Nesweda (Fuji Seal Iberia), Daniel Oliach (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)  i Daniel Tarragó  ( Sistemes Electrònics Progrès), moderats per Pere Gaviria ( Valor Afegit- TV3), els diferents ponents han coincidit en que la innovació i la diferenciació és una de les claus que aporta valor als productes que consumim.

Després de la presentació de cadascun dels ponents per part de Pere Gaviria, Santiago Bellmunt, ha subratllat que la innovació ha de comportar valor afegit i resultats amb responsabilitat. Com a “innovador internacional”, lidera un equip de 55 persones de 17 nacionalitats diferents  i ha destacat la importància “d’entendre al consumidor dels diferents països  per desenvolupar i adaptar productes que responguin a les seves necessitats aportant-els-hi un valor afegit per el que et compren a tu i no als altres”

Per la seva banda, Manel Nesweda, ha assenyalat la importància del packaging en la diferenciació d’un producte. Noves formes, com per exemple, envasos – joguina o la reutilització dels envasos són tendències punteres a Europa, que estem adoptant al nostre país.  Com a membre de la Comissió de Packaging del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya ha assenyalat que “La Comissió exerceix  una vigilància tecnològica sobre les innovacions en tots els elements relacionats amb el packaging: films, tintes, propietats, tipus d’envasos,etc.”

David Oliach, ha indicat com l’enginyeria forestal, ha contribuït a que un producte silvestre com la tòfona negra (Tuber melanosporum) que la trobem als nostres boscos, es pugui “domesticar” i per tant cultivar i produir en camps de conreu mitjançant la plantació de plançons prèviament inoculats en vivers especialitzats amb inòcul esporal del fong desitjat “L’enginyeria forestal també ha contribuït ha mantenir la producció de tòfona silvestre en zones forestals mitjançant una silvicultura orientada a la producció de tòfones”.

D’altra banda, les darreres tecnologies emergents i capdavanteres són imprescindible per tal d’optimitzar els recursos hídrics i d’altres nutrients de la manera més eficient possible, com ha explicat Daniel Tarragó amb la fertirrigació de precisió, de Sistemes Electrònic Progrés, que “estan desenvolupant  equips molt versàtils, amb nombroses prestacions i fàcilment escalables” imprescindibles per conèixer les necessites hídriques d’una planta.

L’acte de inauguració ha estat a càrrec de Carles Martín, president de l’INEC, que ha destacat les aportacions de l’enginyeria a aquest i d’altres sectors, així com la importància d’obrir espais de coneixement transversals.  Conxita Villar, enginyera agrònoma de la Junta del Col·legi d’Agrònoms,  en l’acte de cloenda ha assenyalat  que l’enginyeria és innovació i solució de problemes que afavoreixen entre d’altres,  també la indústria alimentària.


La Jornada “Innovaciones de la ingeniería en la cadena de alimentación”, organizada por el Instituto de Ingenieros de Cataluña y celebrada en el marco de Alimentaria Hub el 31 de marzo, ha puesto de manifiesto las aportaciones de la ingeniería en las transformaciones de un sector referente y clave por la economía, como es la alimentación.

enginyeria-alimentacio-alimentaria-hub

Con la intervención de Santiago Bellmunt (PepsiCo), Manel Nesweda (Fuji Seal Iberia), Daniel Oliach (Centre Tecnológico Forestal de Cataluña) y Daniel Tarragó (Sistemas Electrónicos Progrès), moderados por Pere Gaviria ( Valor Afegit- Tv3), los diferentes ponentes han coincidido en que la innovación y la diferenciación son las claves que aportan valor a los productos que consumimos.

Pere Gaviria ha presentado a los ponentes, iniciándose el diálogo con Santiago Bellmunt, que ha subrayado que la innovación tiene que comportar valor añadido y resultados responsables. Como “innovador internacional”, lidera un equipo de 55 personas de 17 nacionalidades diferentes y ha destacado la importancia “de entender al consumidor de los diferentes países para desarrollar y adaptar productos que respondan a sus necesidades aportando-los- un valor añadido por el que te compran a tú y no a los otros”.

Por su parte, Manel Nesweda, ha señalado la importancia del packaging para diferenciar los productos. Nuevas formas, como por ejemplo, envases-juguete, o la reutilización de envases son tendencias punteras en Europa que estamos empezando a adoptar en nuestro país. Como miembro de la Comisión de Packaging del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña ha señalado que “La Comisión ejerce una vigilancia tecnológica sobre las innovaciones en todos los elementos relacionados con el packaging: films, tintas, propiedades, tipos de envases ,etc.”

David Oliach, ha indicado como la ingeniería de montes, ha contribuido a que un producto silvestre como la trufa negra (Tuber melanosporum) que la encontramos a nuestros bosques, se pueda “domesticar” y por lo tanto cultivar y producir en campos mediante la plantación de vástagos previamente inoculados en viveros especializados con inoculo esporal del hongo deseado “La ingeniería forestal también ha contribuido ha mantener la producción de trufa silvestre en zonas forestales mediante una silvicultura orientada a la producción de trufas”.

Por otro lado, las últimas tecnologías emergentes y líderes son imprescindible para optimizar los recursos hídricos y otros nutrientes de la manera más eficiente posible, cómo ha explicado Daniel Tarragó con el caso de la fertirrigación de precisión, de Sistemas Electrónico Progreso, que “están desarrollando equipos muy versátiles, con numerosas prestaciones y fácilmente escalables imprescindibles para conocer las necesitas hídricas de una planta”.

El acto de inauguración a cargo de Carles Martín, presidente del INEC,  ha destacado las aportaciones de la ingeniería a este y otros sectores, así como la importancia de abrir espacios de conocimiento transversales. Conxita Villar, ingeniera agrónoma de la Junta del Colegio de Agrónomos, en la clausura ha señalado que la ingeniería significa innovación y solución de problemas que favorecen entre otros sectores, también a la industria alimentaria.