Actualitat

Estudi del disseny i comportament de veles rígides en vaixells amb finalitats energètiques

El projecte final de grau d’Aleixendri s’anomena bound4blue, un vaixell amb un innovador sistema de veles rígides configurables a través d’estructures inflables. A la vegada, el sistema combina la velocitat del vent i l’electròlisis de l’aigua del mar per produir hidrogen i oxigen d’una manera escalable i eficient, oferint així un doble atractiu als inversors. 

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

El projecte que vol demostrar que es possible produir hidrogen al mar està estudiant la seva posada en marxa de les veles rígides en grans embarcacions de càrrega. D’aquesta manera es pot arribar a estalviar el consum de combustible i les emissions contaminants. Aleixendri xifra en un 30% la reducció de combustible que es pot arribar a aconseguir. Amb només una vela, els enginyers creuen que suposaria un estalvi del 10% del combustible. 

Aleixendri i els seus companys s’han constituït com a empresa, han obert una primera ronda de finançament i esperen tirar endavant el projecte en els propers mesos.

Cristina Aleixendri, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa – UPC


El proyecto final de grado de Aleixendri se llama bound4blue y se trata de un barco con un innovador sistema de velas rígidas configurables a través de estructuras inflables. A la vez, el sistema combina la velocidad del viento y la electrólisis del agua del mar para producir hidrógeno y oxígeno de una manera escalable y eficiente, ofreciendo así un doble atractivo a los inversores.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

El proyecto que quiere demostrar que es posible producir hidrógeno en alta mar está estudiando la puesta en marcha del sistema de velas rígidas en grandes embarcaciones de carga. De esta manera se podría ahorrar en el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes. Aleixendri cifra en un 30% la reducción de combustible que se puede llegar a conseguir. Con sólo una vela, los ingenieros creen que supondría un ahorro del 10% del combustible.

Aleixendri y sus compañeros se han constituido como empresa, han abierto una primera ronda de financiación y esperan sacar adelante el proyecto en los próximos meses.

Cristina Aleixendri, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa – UPC