Actualitat

Formula Student

La Formula Student és una competició interuniversitària a nivell mundial de gran prestigi en la que participen equips d’escoles d’enginyeria d’arreu del món amb prototips de vehicles monoplaça.

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC participa des de fa set anys en la competició amb un equip de 33 estudiants, liderat actualment per Carla Àlvarez i Guifré Vendrell. Els estudiants han de dissenyar, construir i competir amb el vehicle participant a la Formula Student. Els joves implicats treballen tots els aspectes, des de l’electrònica, l’aerodinàmica i el xassís fins al marketing.

Els primers anys es van fer cotxes amb motors de combustió però des de fa tres han canviat a tracció elèctrica. L’últim model creat pels estudiants és el CAT07e, un cotxe 100% elèctric. L’equip ja està treballant en el CAT08e, un cotxe totalment renovat que tindrà un nou tren de potència, una electrònica més fiable, un monocasc integral de fibra de carboni i amb una millora de l’aerodinàmica per fer el vehicle més competitiu, més fiable i més fàcil de mantenir.

Carla Àlvarez i Guifré Vendrell, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona – UPC


La Formula Student es una competición interuniversitaria a nivel mundial de gran prestigio en la que participan equipos de escuelas de ingeniería de todo el mundo con prototipos de vehículos monoplaza.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC participa desde hace siete años en la competición con un equipo de 33 estudiantes, liderado actualmente por Carla Álvarez y Guifré Vendrell. Los estudiantes deben diseñar, construir y competir con el vehículo participante en la Formula Student. Los jóvenes implicados trabajan todos los aspectos: desde la electrónica, la aerodinámica y el chasis hasta el marketing.

Los primeros años se hicieron coches con motores de combustión pero desde hace tres han cambiado a tracción eléctrica. El último modelo creado por los estudiantes es el CAT07e, un coche 100% eléctrico. El equipo ya está trabajando en el CAT08e, un vehículo totalmente renovado que tendrá un nuevo tren de potencia, una electrónica más fiable, un monocasco integral de fibra de carbono y una mejora de la aerodinámica. El objetivo de sus responsables es hacer el vehículo más competitivo, más fiable y más fácil de mantener.

Carla Àlvarez i Guifré Vendrell, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona – UPC