Actualitat

Interfície per l’accés a plataformes digitals per persones amb discapacitat

El projecte desenvolupat per Eva Font, presentat avui per Gemma Hornero, és una interfície adreçada a persones amb discapacitats motores i dificultats de comunicació per controlar ordinadors, tauletes i telèfons mòbils d’una manera senzilla, còmoda i econòmica.

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

A través d’uns sensors que es poden posar a diferents parts del cos com el cap, el coll o el braç, la persona discapacitada mou el cursor i utilitza aplicacions determinades de manera senzilla. Els seus creadors destaquen que l’adaptació de la interfície es fa a partir d’un calibratge mínim per part de l’usuari i després és fàcil acostumar-se.

L’ús pràctic es pot traduir en la utilització d’aplicacions de jocs com Angry Birds i Candy Crush però també per enviar un missatge, escriure un correu electrònic, accedir a xarxes socials  o tocar el piano virtualment. Ja s’ha validat en telèfons mòbils i tauletes amb sistema operatiu Android, ordinadors amb Windows i smart TV. 

Eva Font, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona – UPC


El proyecto desarrollado por Eva Font, presentado por Gemma Hornero en iGenium, es una interfaz dirigida a personas con discapacidades motoras y dificultades de comunicación para que puedan controlar ordenadores, tabletas y teléfonos móviles de una manera sencilla, cómoda y económica.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla

A través de unos sensores que se pueden poner en diferentes partes del cuerpo como la cabeza, el cuello o el brazo, la persona discapacitada mueve el cursor y puede utilizar determinadas aplicaciones de manera sencilla. Sus creadoras destacan que la adaptación de la interfaz se hace a partir de una calibración mínima por parte del usuario y luego es fácil acostumbrarse.

El uso práctico se puede traducir en la utilización de aplicaciones de juegos como Angry Birds y Candy Crush pero también está pensado para enviar un mensaje, escribir un correo electrónico, acceder a redes sociales o tocar el piano virtualmente. Ya se ha validado en teléfonos móviles y tabletas con sistema operativo Android, ordenadores con Windows y smart TV.

Eva Font, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona – UPC