Actualitat

#sumem10 L’Associació Catalana d’Enginyers Informàtics s’afegeix a l’INEC

L’ Assemblea de Representants va donar suport, per unanimitat, a la sol·licitud de l’Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica d’incorporació a la federació, ateses les importants aportacions que aquesta Associació comporta per l’ Institut. Amb aquesta incorporació l’INEC aplega ja a les 10 Associacions d’enginyeria superior: Aeronàutics, Agrònoms, Camins, ICAI, Industrials, Informàtics, Mines, Monts, Navals i Telecomunicació, per a impulsar conjuntament espais de coneixement i l’entesa i col·laboració entre totes les branques de l’enginyeria.

Com ha manifestat el president de l’INEC, Ricard Granados la incorporació de l’enginyeria informàtica significa “la integració a l’Institut d’una branca d’enginyeria de la màxima actualitat i importància, en un món en transició en el que les noves tecnologies d’adquisició i tractament de la informació són imprescindibles pel desenvolupament tècnic, econòmic, social i ambiental”.


Ricard Granados, president de l’INEC i Eduard Elias, president de l’Associació d’Enginyers Informàtics