Actualitat

Monitorització del flux energètic de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat

L’ús de les noves tecnologies permet millorar la gestió de dades dels ferrocarrils, un aspecte vital per al bon funcionament d’aquest transport.

Joan Marrugat és llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOP, Enginyer Tècnic en Telecomunicacions per la UPC i Product Management per l’ Ashridge Business School. Més de 20 anys portant valor en la gerència de vendes, marketing i projectes en pymes i multinacionals com l’americana Rockwell Automation i la suïssa Endress-Hauser. Actualment és adjunt a la Direcció Comercial i Business manager ICT en IDP.

Descarregueu la crònica en PDF  | Descarregar presentació

IDP Enginyeria – medi ambient – arquitectura és el holding empresarial encarregat de fer la monitorització del flux energètic de la xarxa dels FGC.  És una petita empresa catalana que, amb el pas del temps, s’ha anat internacionalitzant.

L’objectiu del projecte presentat és l’optimització de la despesa energètica i contractes, implantar un Sistema de Gestió de dades Energètiques (SGEn), la monitorització per a tots els àmbits d’actuació, així com integrar i combinar dades de diferents fonts millorant la visibilitat, la qualitat i la fiabilitat de la informació eliminant els errors.

La primera fase de la monitorització és la integració de dades, recollint més de 2.500 variables externes i fent més de 10.000 càlculs. La segona fase és la gestió de dades en temps real, on es passa de la gestió manual a la gestió 100% automàtica gràcies a les noves tecnologia.

Les dades recollides passen després a ser informació a través de diferents càlculs i indicadors que permeten detectar anomalies i oportunitats de millora. Per últim, es generen automàticament informes amb gràfics, taules i comparatives, que permeten estalviar molt de temps de feina i eliminen el risc d’errors humans.  Aquesta última part del procés és la més vistosa i, paradoxalment, la més senzilla.

El resultat d’aquest procés és disposar d’un Software de Gestió de dades Energètiques de mercat, obert i ampliable a noves instal·lacions que facilita l’optimització i millora de la despesa de FGC. Gràcies a això, entre altres beneficis, és possible invertir molt més temps en analitzar les dades ja que es necessiten menys hores per generar-les.


El uso de las nuevas tecnologías permite mejorar la gestión de datos de los ferrocarriles, un aspecto vital para el buen funcionamiento del transporte.

Joan Marrugat es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la UOP, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones por la UPC y Product Management por la Ashridge Business School. Más de 20 años aportando valor en la gerencia de ventas, marketing y proyectos en pymes y multinacionales como la americana Rockwell Automation y la suiza Endress-Hauser. Actualmente es adjunto a la Dirección Comercial y Business manager ICT en IDP.

Descargar la crónica en PDF  | Descargar presentación

IDP Ingeniería – medio ambiente – arquitectura es el holding empresarial encargado de hacer la monitorización del flujo energético de la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Es una pequeña empresa catalana que con el paso del tiempo se ha ido internacionalizando.

El objetivo del proyecto presentado es la optimización del gasto energético y sus contratos, implantar un Sistema de Gestión de datos Energéticas (SGEn), la monitorización para todos los ámbitos de actuación, así como integrar y combinar datos de diferentes fuentes mejorando la visibilidad, la calidad y la fiabilidad de la información eliminando los errores.

La primera fase de la monitorización es la integración de datos, recogiendo más de 2.500 variables externas y haciendo más de 10.000 cálculos. La segunda fase es la gestión de datos en tiempo real, proceso en el que se pasa de la gestión manual a la gestión 100% automática gracias a las nuevas tecnologías. 

Los datos recogidos pasan luego a ser información a través de diferentes cálculos e indicadores que permiten detectar anomalías y oportunidades de mejora. Por último, se generan automáticamente informes con gráficos, tablas y comparativas que permiten ahorrar mucho tiempo de trabajo y eliminan el riesgo de errores humanos. Esta última parte del proceso es la más vistosa y, paradójicamente, la más sencilla.

El resultado de este proceso es disponer de un Software de Gestión de datos Energéticas de mercado, abierto y ampliable a nuevas instalaciones que facilita la optimización y mejora del gasto de FGC. Gracias a ello, entre otros beneficios, es posible invertir mucho más tiempo en analizar los datos ya que se necesitan menos horas para generarlas.