Actualitat

Professionals i estudiants comparteixen projectes innovadors d’enginyeria intel·ligent, útil i sostenible

iGenium va tornar a ser un any més el punt de trobada del món de l’enginyeria. Professionals dels diferents col·legis i estudiants universitaris van reflexionar al voltant de diferents casos d’aplicacions pràctiques de l’enginyeria amb l’energia com estratègia de creixement. El Palau Robert va ser l’escenari escollit i el dimarts 20 d’octubre la data en que es van presentar els diferents projectes que demostraven com l’aplicació de nous sistemes energètics a les llars o a la indústria poden generar especialització, llocs de treball i millorar la societat.

Descarregueu la crònica en PDF

El president de l’Institut d’Enginyers de Catalunya (IEC), Carles Martín, va ser l’encarregat d’obrir la jornada. Durant el seu discurs inaugural va explicar la necessitat de que les empreses estiguin capitanejades per enginyers. “Sempre que hi ha un enginyer al capdavant d’una empresa hi ha innovació”, va dir considerant que els enginyers son “portadors de coneixement”. Martín també va destacar que les tecnologies de la telecomunicació “són clau” per millorar el coneixement de les persones i crear llocs de treball.

Conseller Felip Puig

El conseller en funcions d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ja s’ha convertit en un habitual a iGenium, va reivindicar la presència dels enginyers als espais de presa de decisions assegurant que “tant si hem de construir ponts, com si hem de fer estructures d’Estat, necessitem enginyers”. Puig va voler fer honor a qualitats com l’objectivitat, la lògica i el sentit comú que, va considerar, caracteritzen als professionals d’aquest ram. Al mateix temps, va voler definir el debat de l’energia com “un factor determinant” en el que, a més, hi ha camp per recórrer i possibilitats de crear llocs de treball. Per això, el conseller va lamentar la poca visió de futur que demostren les polítiques estatals en matèria energètica i va qualificar de “barbaritat” el decret que regula l’autoconsum d’energia.

Enginyeria intel·ligent

La jornada va començar amb la presentació dels projectes professionals de les associacions d’enginyers Aeronàutics, Agrònoms, Camins ,Canals i Ports, ICAI, Industrials, Mines, Monts, Naval i Oceànics i Telecomunicació. Un seguit de vuit projectes van ser presentats en dues taules rodones moderades per Pere Gaviria, sotsdirector del programa de TV3 “Valor afegit”.

Els primers en fer-ho van ser els experts en enginyeria agrònoma Xavier Guixà i Joan Latorre, que van presentar el seu projecte d’autoconsum en regadius mitjançant plantes de generació fotovoltaica. Guixà va deixar clar que el principal objectiu es basava en “reduir la despesa energètica” davant l’augment del preu de l’electricitat. Comparant diferents tipologies de conreu i analitzant el marc regulador actual en matèria energètica, van demostrar que la llei estatal, basada en peatges a l’energia no ajuda a ser eficients energèticament. Per Latorre, l’autoconsum és el camí però només és factible si es fa allò que reclama el món del camp: una llei que permeti vendre els excedents energètics sense haver de pagar peatges. Fins i tot planteja desconnectar de la xarxa unitats de bombament convertint-les en un sistema aïllat sense estar subjecte al marc regulador.

Primera jornada

L’enginyer en Camins, Canals i Ports Josep Rebollo va presentar un projecte de futur sobre l’emmagatzematge hidroelèctric d’energia per mix 100% renovable basat en centrals reversibles. Per Rebollo, la implantació d’aquestes plantes en 10 possibles localitzacions de la corona metropolitana de Barcelona permetria un consum a la capital i el seu entorn basat en energia totalment renovable a llarg termini. Els magatzems d’energia hidroelèctrica gravitatòria, que segueixen el model dels embassaments i basses utilitzats des de fa més de 100 anys, van ser la opció plantejada per Rebollo per fer-ho possible ja que fan de l’energia generada quelcom “gestionable, despatxable i ferm” i es presenta com el sistema tecnològicament més madur, més flexible en temps de resposta a la corba de demanda i un dels més barats d’operar i mantenir. A més, permetria combinar un mix renovable a partir d’una configuració de generació amb energia eòlica marina en aigües profundes i fotovoltaica sobre estructures fixes a terra. Pel que fa al cost, Rebollo va assegurar que les centrals reversibles són la opció més competitiva i “el preu final de l’electricitat pel consumidor estaria per sota de la factura actual”.

Íñigo Lizarralde, enginyer de forests, va presentar un projecte disruptiu per poder analitzar la superfície forestal i estudiar la biomassa que s’hi pot adquirir. El sistema presentat a iGenium es basa en la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) de captació remota de dades, que parteix de l’observació de la superfície a través d’un sensor làser des d’un avió amb molta precisió i a un preu baix. A través d’aquest sistema es crea un núvol de punts de coordenades que es processa i permet relacionar dades de l’estructura dels boscos, la vegetació i el sòl. Lizarralde va assegurar que així es poden dissenyar models digitals de terreny i alhora “classificar les diferents parts de l’arbre” per poder seleccionar de manera més eficient el millor producte per la generació de biomassa. A més, al mateix temps, es pot establir un pla de subministrament adequat que marqui la quantitat i el tipus de biomassa per una planta de biomassa o un equipament determinat.

L’enginyer Superior de Mines David Fernández va explicar el complex procés de demolició i desmantellament de les instal·lacions industrials de les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs i Badalona, uns treballs que es van allargar durant dos anys i que van requerir d’una gran precisió tècnica al tractar-se de peces de moltes tones que es trobaven a més de 90 metres d’altura. A les instal·lacions de Sant Adrià, les tres xemeneies de 200 metres –autèntiques icones del skyline del litoral metropolità- es van desmantellar però sense ser derruïdes. La tasca per fer-ho possible va ser definida per l’enginyer responsable del projecte com “pràcticament artesanal” degut a la seva gran complexitat tècnica. A la instal·lació badalonina, en canvi, el procés va ser més habitual ja que es va procedir al desmantellament i demolició de tot l’edifici. Els treballs, en comptes de fer-se per detonació, es van fer exclusivament amb maquinària. En total, a les obres hi van actuar 18 màquines de demolició, 12 d’elles de més de 30 tones. La mitjana de treballadors va ser de 130, tot i que en algun moment puntual van arribar a ser 200. Els residus metàl·lics es van reutilitzar com ferralla, mentre que el formigó sobrant i les runes es van tornar a emprar per desmantellar la parcel·la.

Un dels principals actors en l’escenari HPC (Hight Performance Computing), l’empresa Lenovo, va presentar un projecte que busca optimitzar el rendiment dels sistemes de supercomputació per fer que el consum energètic sigui més sostenible. L’encarregat d’explicar el projecte va ser Miguel Terol, arquitecte de Solucions HPC a Lenovo, representant de l’ICAI i llicenciat en Ciències Matemàtiques. Segons Terol, l’augment del preu de l’energia i les polítiques de protecció del medi ambient fan que el els supercomputadors “no puguin sobrepassar el consum de 20 MW”. De moment ja ha arribat als 10 MW i segueix augmentant, fent del consum energètic un dels principals problemes d’aquests sistemes. És per això que l’empresa de la qual Terol forma part, Lenovo, es centra en la investigació d’un nou hardware, millores en la tecnologia de l’alimentació i la refrigeració i en el software de gestió del consum. L’objectiu final és que es reparteixin les tasques de la supercomputadora i cada part del sistema pugui tenir un consum el més eficient possible per fer que disminueixi l’escalfament general de la màquina. Els últims estudis de Lenovo xifren en un 6% l’estalvi del consum elèctric aconseguit amb les últimes innovacions sense afectar al rendiment de les supercomputadores.

Agustí Moseguí, enginyer industrial, va presentar l’aplicació d’un projecte als molls oriental, frontal i Dic Sec del concessionari Marina Barcelona 92 a les instal·lacions del Port de Barcelona. L’equip de Moseguí ha substituït els generadors alimentats amb fueloil marítim per l’electricitat a l’hora de donar energia en alta tensió als vaixells de gran eslora atracats per adaptar-se a la normativa i millorar el servei. Per fer-ho possible s’ha dissenyat una instal·lació fixa d’alimentació elèctrica i un sistema mòbil dins d’un contenidor, que és apte per ser transportat tant per via marítima com terrestre. El punt mòbil permet transformar la tensió de 25kV a 6,6kV per donar servei a les naus atracades. La substitució del combustible per l’alimentació elèctrica ha millorat els efectes sobre el medi ambient de l’entorn portuari. “La reducció de cada contaminant pot arribar al 90% i les emissions de gasos d’efecte hivernacle poden ser un 50% inferiors”, va assegurar Moseguí durant la seva presentació. Per una altra banda ha donat més flexibilitat als molls i ha suposat una millora de les condicions de treball i explotació de l’empresa concessionària aportant “simplicitat i robustesa”.

Primera jornada

El doctor en enginyeria naval i oceànica, Julio García Espinosa, va voler mostrar els diferents sistemes que ha ideat l’empresa Compass per generar energia marítima. Garcia Espinosa va exposar que, des dels inicis de la humanitat, el consum energètic sempre ha anat en augment fins que s’arribi al punt en el qual la necessitat d’energia superi la capacitat de generació de forma raonable. En aquest sentit, va voler manifestar el paper rellevant que assolirà el mar en el futur com a font d’energia renovable encara per explotar ja que “tant les onades com el vent poden arribar a generar dos vegades l’energia necessària a nivell mundial”, segons el ponent. Aquest és un àmbit en el que l’empresa de García ja ha fet grans avenços al litoral del País Basc amb “grans resultats”. Han treballat amb diferents tipus d’aerogeneradors i han desenvolupat una tecnologia d’anàlisi dels recursos marítims per augmentar la seva eficiència. Entre els seus enginys hi ha unes boies especials i unes columnes que impulsen les onades amb l’aire per augmentar l’energia obtinguda.

Per últim, l’expert en telecomunicacions, Gonzalo Salazar, va mostrar un exemple pràctic de com les tecnologies de la informació i la comunicació es poden aplicar per visualitzar, gestionar i controlar l’energia d’una instal·lació en temps real. L’esdeveniment en concret al que va fer referència era la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, celebrat a l’Auditori de Barcelona. En aquell cas, cinc sensors mesuraven diferents paràmetres de la sala (humitat, il·luminació, CO2 i temperatura). Sense estar connectats a cap fil, els sensors transmetien les dades a un servidor central, permetent que els tècnics tinguessin la capacitat de poder decidir al moment quin era la opció més sostenible i eficient a partir de l’anàlisi i les simulacions de les possibles actuacions. Salazar va voler subratllar que la monitorització aplicada per la seva empresa, gemweb, “permet reduir la despesa energètica un 10%” a les llars.

Enginyeria útil projectada per estudiants

Després de les presentacions professionals va ser el torn dels estudiants, que van mostrar treballs finals de carrera i projectes universitaris que podrien tenir una aplicació totalment útil en el món real. Tots ells van fer la presentació amb el suport d’un vídeo de tres minuts on mostraven amb imatges el seu treball.

La primera en prendre la paraula va ser Gema Cañeque, estudiant d’enginyeria industrial, que va presentar un projecte per implementar un sistema d’energia hidràulica que generés energia en una granja-escola al Camerun. Abans de l’actuació, els alumnes no podien anar a classe més enllà de les sis de la tarda. Després de la instal·lació d’una turbina hidràulica en un salt d’aigua de 17 metres proper a la zona es va poder abastir de llum a la granja-escola, i a més, també a un centre cultural i als diferents dormitoris dels alumnes. El projecte presentat per Cañeque també preveu formar els alumes per tal que es “puguin instal·lar aquests sistemes a la les seves ciutats d’origen”.

Carles Clusella, estudiant agrònom, va plantejar la possibilitat d’emprar els residus de les plantacions de panís de la comarca del Pla d’Urgell com a combustible. En aquest sentit, Clusella va xifrar en 30 o 40 tones de palla anuals que es podrien destinar a la combustió. Tot i que podrien arribar a les 88 tones, l’enginyer agrònom va fer èmfasi en la necessitat de no extreure’n la totalitat perquè “es deixaria de millorar la fertilitat dels camps” i això repercutiria en la butxaca de molts agricultors ja que haurien de fer front als costos dels fertilitzants.

Fertilitzants

Cristina Montserrat, Enginyeria de Forests, va mostrar el seu projecte. Montserrat ha aconseguit el subministrament energètic d’estella per escalfar una escola de la Torre de Claramunt, a l’Anoia, a través de l’aprofitament de les estelles de la fusta del treballs forestals del municipi. Per fer-ho realitat serà necessari construir una caldera de biomassa per poder abastir el centre aprofitant la fusta provinent dels treballs forestals del poble. Ara, Cristina Montserrat treballa en abastir també una llar d’infants a la mateixa localitat ja que el municipi compta amb 2.200 tones de fusta aprofitables a l’any.

Dos estudiants van voler centrar els seus projectes en la possibilitat d’instal·lar parcs de generació d’energia eòlica en alta mar. La raó és que, a diferència d’altres països europeus, la costa espanyola no compta amb una plataforma continental per construir parcs eòlics.

Per una banda, l’enginyer de Camins, Ponts i Canals Daniel Alarcón va exposar el seu treball de fi de màster sobre prototips flotants de generadors d’energia eòlica. Alarcón es va mostrar partidari de fer un disseny en estructures de formigó en zones de més de 60 metres de profunditat ja que això suposa “menys costos de construcció” i fa possible “augmentar la vida útil de la infraestructura”. La turbina que proposava Alarcón al seu treball permetria generar més de 5 MW d’energia, tot i que no negava que, en un futur, pogués arribar a produir-ne més de 12.

Estructures flotants

Arribada de la Universidad Politécnica de Madrid, l’estudiant d’enginyeria naval Bárbara Sánchez va presentar un projecte també sobre la instal·lació d’estructures flotants en superfícies marítimes profundes. Sánchez, en el seu pla, preveia instal·lar un espai que permetés aprofitar la plataforma per l’aqüicultura a més de treure profit de les onades per transformar l’energia mareomotriu en electricitat. D’aquesta manera, va remarcar, es generarien “nous llocs de treball”. Tot i que el projecte té costos “elevadíssims” segons va reconèixer la pròpia ponent, aquests s’amortitzarien al cap d’uns 20 anys i encara quedarien 30 anys de vida útil de la plataforma flotant durant els quals s’obtindrien guanys nets de la inversió.

Tornant a tocar terra ferma i asfalt, un grup d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) van presentar el seu projecte de disseny i creació d’una motocicleta de carreres,que a més, també busca la fabricació de 600 unitats per comercialitzar. Ja és el segon equip de la universitat egarenca que competeix a nivell mundial per dissenyar una moto a la competició MotoStudent. Tot i que els primers en fer-ho van dissenyar un motor de combustió, Cristian Rosiña va explicar que el seu equip està treballant en el desenvolupament d’un motor elèctric. Segons els estudiants, la mobilitat urbana elèctrica “té més futur” que seguir pensant en els habituals motors de combustió. De moment la moto de curses que tenen previst fer està recoberta de fibra de carboni però els estudiants van reconèixer davant les preguntes dels professionals que estan “avaluant el material” més viable i mediambientalment més sostenible, pensant especialment en la fabricació en sèrie.

El darrer estudiant en presentar el seu projecte fou Marco Miozzo, que va donar a conèixer una xarxa de comunicació que hauria de servir per reduir l’impacte mediambiental de les torres de telefonia mòbil. Es tracta de petites estacions que funcionen a través de plaques solars que permetrien, segons Miozzo, “limitar l’impacte del carboni” i , al mateix temps, “promoure l’ús de la intel·ligència artificial” en les anomenades ciutats intel·ligents. Només a Barcelona, va explicar el jove, es podrien implantar un miler d’estacions, que estarien connectades a un gran sistema operatiu.

Enginyeria i ocupació

La darrera taula rodona va girar al voltant de la situació del mercat laboral del sector de l’enginyeria. El president de l’INEC, Carles Martín, va ser l’encarregat de moderar el debat on hi van participar el director de l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Martí Casadesús, el conseller executiu d’InfoJobs, Jaume Gurt, i la responsable de captació de talent de la consultora Everis, Vanessa Paulino.

Casadesús va detallar algunes dades prou esclaridores sobre la situació laboral dels diferents enginyers basant-se en una enquesta que realitza la Generalitatals joves tres anys després d’haver acabat la carrera. Segons Casadesús, el 87% dels enginyers tenen feina passat aquest període. D’aquests, els que aconsegueixen unes cotes més altes de contractació són les enginyeries relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Casadesús també va explicar que un 55,4% dels enginyers cobren més de 2.000 euros al mes i un 56% dels contractes que es signen són de llocs fixes, unes dades que se situen “molt per sobre” de la mitjana catalana. Per aquest motiu, l’enginyeria és una de les professions amb major grau de satisfacció a l’enquesta post-universitària i 7 de cada 10 enginyers asseguren que escollirien la mateixa carrera si haguessin de començar a estudiar de nou.

Ofertes enginyers

Jaume Gurt, conseller executiu d’Infojobs, va assegurar que els enginyers són un perfil “molt buscat” al seu portal de feina. Gurt va xifrar en 5.000 les ofertes que busquen enginyers publicades anualment a la seva web. D’aquestes, 3.500 són exclusivament dedicades a enginyers industrials, “els més buscats per la seva versatilitat”. Una altra dada interessant aportada per Gurt és que un 33% de les ofertes d’Infojobs destinades a enginyers són de Catalunya. La majoria d’elles demanen un perfil amb dos anys d’experiència com a mínim. D’altra banda, Gurt va subratllar que, tot i que “es requereixen capacitats tècniques” les empreses cada cop més valoren les “capacitats personals de relació, treball en equip i certa sensibilitat”.

Per últim, Vanessa Paulino va narrar la política laboral que segueix Everis i quins valors busquen. L’empresa de consultoria i assessorament tecnològic de Paulino té, en aquest moment, 11.000 treballadors en plantilla, dels quals el 93% són enginyers. La ponent va assenyalar que l’actitud, les capacitats socials, el treball en equip i la resolució de problemes són claus per mantenir-se a l’empresa. A més, va destacar que “el 80% dels estudiants en pràctiques acaben treballant a la companyia amb un contracte indefinit”. De fet, Paulino va destacar el paper dels enginyers més joves englobats dins del col·lectiu dels “millenials” perquè els permeten “participar en les decisions estratègiques” degut al punt de vista més fresc que aporten a l’empresa.

Els assistents van mostrar un gran interès al voltant de les dades presentades i van fer diverses preguntes als participants a la taula rodona. Un cop finalitzat formalment iGenium’15, els ponents i els assistents van compartir una copa de cava per intercanviar impressions d’una manera més distesa. Tots ells van valorar molt positivament tot allò que havien escoltat al llarg de la tarda en una intensa jornada de divulgació de l’enginyeria.

En aquest enllaç trobaràs els vídeos dels projectes presentats pels alumnes a iGenium’15 @caminscat @enginyeria @EnginyersValles @EETAC-UPC @telecosCAT @UCOMILLAS @forestals


iGenium volvió a ser un año más en el punto de encuentro del mundo de la ingeniería. Profesionales de los diferentes colegios y estudiantes universitarios reflexionaron alrededor de diferentes casos de aplicaciones prácticas de la ingeniería con la energía como estrategia de crecimiento. El Palau Robert fue el escenario escogido y el martes 20 de octubre la fecha en la que se presentaron los diferentes proyectos que demostraban como la aplicación de nuevos sistemas energéticos en los hogares o en la industria pueden generar especialización, puestos de trabajo y mejorar la sociedad.

Descargar la crónica en PDF

El presidente del Institut d’Enginyers de Catalunya (IEC), Carles Martín, fue el encargo de abrir la jornada. Durante su discurso inaugural explicó la necesidad de que las empresas estén capitaneadas por ingenieros. “Siempre que hay un ingeniero al frente de una empresa hay innovación”, dijo considerando que los ingenieros son “portadores de conocimiento”. Martín también destacó que las tecnologías de la telecomunicación “son clave” para mejorar el conocimiento de las personas y crear puestos de trabajo.

Conseller Felip Puig

El conseller en funciones de Empresa y Ocupació, Felip Puig, que ya se ha convertido en un habitual de iGenium, reivindicó la presencia de los ingenieros en los espacios de toma de decisiones asegurando que “tanto para construir un puente, como para hacer estructuras del Estado, necesitamos Ingenieros”. Puig quiso hacer honor a cualidades como la objetividad, la lógica y el sentido común que, consideró, caracterizan a los profesionales de este ramo. Al mismo tiempo, quiso definir el debate de la energía como “un factor determinante” en el que, a demás, hay campo por recorrer y posibilidades de crear puestos de trabajo. Por eso, el conseller lamentó la poca visión de futuro que demuestran las políticas estatales en materia energética y calificó de “barbaridad” el decreto que regula el autoconsumo de energía.

Ingeniería inteligente

La jornada comenzó con la presentación de los proyectos profesiones de las asociaciones de ingenieros Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, Canales y Puertos, ICAI, Industriales, Minas, Montes, Navales y Oceánicos y Telecomunicación. Una serie de ocho proyectos fueron presentados en dos meas redondas moderadas por Pere Gaviria, subdirector del programa de TV3 “Valor afegit”.

Los primeros en hacerlo fueron los expertos en ingeniería agrónoma Xavier Guixà y Joan Latorre, que presentaron su proyecto de autoconsumo en regadíos mediante plantes de generación fotovoltaica. Guixà dejo claro que el principal objetivo se basa en “reducir el gasto energético” ante el aumento del precio de la electricidad. Comparando diferentes tipologías de cultivo y analizando el marco regulador actual en materia energética, demostró que la ley estatal, basada en peajes en la energía no ayuda a ser eficientes energéticamente. Para Latorre, el autoconsumo es el camino pero sólo es factible si se hace aquello que reclama el mundo del campo: una ley que permita vender los excedentes energéticos sin tener que pagar peajes. Hasta planteaba desconectar de la red unidades de bombeo convirtiéndolas en un sistema aislado sin estar sujeto al marco regulador.

Primera jornada

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Josep Rebollo presentó un proyecto de futuro sobre el almacenamiento hidroeléctrico de energía para mix 100% renovable basado en centrales reversibles. Para Rebollo, la implantación de estas plantas en 10 posibles localizaciones de la corona metropolitana de Barcelona permitiría un consumo en la capital y en su entorno basado en energía totalmente renovable a largo plazo. Los almacenes de energía hidroeléctrica gravitatoria, que siguen el modelo de los embalses y balsas utilizados de hace más de 100 años, fue la opción planteada por Rebollo para hacer posible algo “gestionable, despachable y firme” y se presenta como el sistema tecnológicamente más maduro, más flexible en tiempo de respuesta a la curva de demanda y uno de los más baratos de operar y mantener. Además, permitiría combinar un mix renovable a partir de una configuración de generación con energía eólica marina en aguas profundas y fotovoltaica sobre estructuras fijas en tierra. Por lo que hace al coste, Rebollo aseguró que las centrales reversibles son la opción más competitiva y “el precio final de la electricidad para el consumidor estaría por debajo de la factura actual”.

Íñigo Lizarralde, ingeniero de Montes, presentó un proyecto disruptivo para poder analizar la superficie forestal y estudiar la biomasa que se pueda adquirir. El sistema presentado en iGenium se basa en la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) de captación remota de datos, que parte de la observación de la superficie a través de un sensor láser desde un avión con mucha precisión a un precio bajo. A través de este sistema se crea una nube de puntos de coordenadas que se procesa y permite relacionar datos de la estructura de los bosques, la vegetación y el sol. Lizarralde aseguró que así se pueden diseñar modelos digitales de terreno y a la vez “clasificar las diferentes partes del árbol” para poder seleccionar de manera más eficiente el mejor producto para la generación de biomasa. Además, se puede establecer un plan de suministro adecuado que marque la cantidad y el tipo de biomasa para una planta de biomasa o un equipamiento determinado.

El ingeniero Superior de Minas David Fernández explicó el complejo proceso de demolición y desmantelamiento de las instalaciones industriales de las centrales térmicas de Sant Adrià del Besós y Badalona, unos trabajos que se alargaron durante 2 años y que requirieron de un gran precisión técnica al tratarse de piezas de muchas toneladas que se encontraban a más de 90 metros de altura. En las instalaciones de Sant Adrià, las tres chimeneas de 200 metros – auténticos iconos del skyline del litoral metropolitano – se desmantelaron pero sin ser derruidas. El trabajo para hacerlo posible fue definido por el ingeniero responsable del proyecto como “prácticamente artesanal” debido a su gran complejidad técnica. En la instalación badalolina, en cambio, el proceso fue más habitual ya que se procedió al desmantelamiento y demolición de todo el edificio. Los trabajos, en vez de hacerse por detonación, se hicieron exclusivamente con maquinaria. En total, en las obras actuaron 18 máquinas de demolición, 12 de ellas de más de 30 toneladas. La media de trabajadores fue de 130, aunque en algún momento puntual llegó a ser de 200. Los residuos metálicos fueron reutilizados como chatarra, mientras que el hormigón sobrante y los escombros se emplearon para desmantelar la parcela.

Uno de los principales actores en el escenario HPC (Hight Performance Computing), la empresa Lenovo, presentó un proyecto que busca optimizar el rendimiento de los sistemas de supercomputación para hacer que el consumo energético sea más sostenible. El encargado de explicar el proyecto fue Miguel Terol, Arquitecto de Soluciones HPC de Lenovo, representante del ICAI y licenciado en Ciencias Matemáticas. Según Terol, el aumento del precio de la energía y las políticas de protección del medio ambiente hacen que los supercumputadoras “no puedan sobrepasar el consumo de 20 MW”. De momento ya se ha llegado a los 10 MW y sigue aumentando, haciendo del consumo energético uno de los principales problemas de estos sistemas. Es por esto que la empresa de la cual Terol forma parte, Lenovo, se centra en la investigación de un nuevo hardware, mejores en tecnología de la alimentación y la refrigeración y en el software de gestión de consumo. El objetivo final es que se repartan los trabajos de la supercomputadora y cada parte del sistema pueda tener un consumo lo más eficiente posible para hacer que disminuya el calentamiento general de la máquina. Los últimos estudios de Lenovo cifran en un 6% el ahorro de consumo eléctrico conseguido con las últimas innovaciones, sin afectar al rendimiento de las supercomuntadoras.

Agustí Moseguí, ingeniero industrial, presentó la aplicación de un proyecto en los muelles oriental, frontal y Dique Seco del concesionario Marina Barcelona 92 en las instalaciones del Puerto de Barcelona. El equipo de Moseguí ha sustituido los generadores alimentados con fueloil marítimo por la electricidad a la hora de dar energía en alta tensión a los barcos de gran eslora atracados para adaptarse a la normativa y mejorar el servicio. Para hacerlo posible se ha diseñado una instalación fija de alimentación eléctrica y un sistema móvil dentro de un contenedor, que es apto para ser transportado tanto por vía marítima como terrestre. El punto móvil permite transformar la tensión de 25 kV a 6,6kV para dar servicio a las naves atracadas. La sustitución del combustible por la alimentación eléctrica ha mejorado los efectos sobre el medio ambiente en el entorno portuario. “La reducción de cada contaminante puede llegar al 90% y las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser un 50% inferiores”, aseguró Moseguí durante su presentación. Por otro lado ha dado más flexibilidad a los muelles y ha supuesto una mejora de las condiciones de trabajo y explotación de la empresa concesionaria aportando “simplicidad y robustez”.

Primera jornada

El doctor en ingeniería naval y oceánica, Julio García Espinosa, quiso mostrar los diferentes sistemas que ha ideado la empresa Compass para generar energía marítima. García Espinosa expuso que, desde los inicios de la humanidad, el consumo energético siempre ha aumentado hasta que se llega al punto en el cual la necesidad de energía supera la capacidad de generación de forma razonable. En este sentido quiso manifestar el papel relevante del mar, en el futuro, como fuente de energía renovable todavía por explotar ya que “tanto las olas como el viento pueden llegar a generar dos veces la energía necesaria a nivel mundial”, según el ponente. Este es un ámbito en el que la empresa de García ya ha hecho grandes avances en el litoral del País Vasco con “grandes resultados”. Han trabajado en diferentes tipos de aerogeneradores y han desarrollado una tecnología de análisis de los recursos marítimos para aumentar su eficacia. Entre sus ingenios hay unas boyas especiales y unas columnas que impulsan las olas con el aire para aumentar la energía obtenida.

Por último, el experto en telecomunicaciones, Gonzalo Salazar, mostró un ejemplo práctico de como las tecnologías de la información y la comunicación se pueden aplicar para visualizar, gestionar y controlar la energía de una instalación en tiempo real. El acontecimiento en concreto al que hizo referencia fue la Noche de las Telecomunicaciones y la Informática, celebrado en el Auditorio de Barcelona. En ese caso, cinco sensores medían diferentes parámetros de la sala (humedad, iluminación, CO2 y temperatura), sin estar conectados con ningún cable, los sensores transmitían datos a un servidor central, permitiendo que los técnicos tuvieran la capacidad de poder decidir al momento cual era la opción más sostenible y eficiente a partir del análisis y las simulaciones de las posibles actuaciones. Salazar quiso subrayar que la monitorización aplicada para su empresa, gemweb, “permite reducir el gasto energético un 10% en los hogares”

Ingeniería útil proyectada por estudiantes

Después de las presentaciones profesionales llego el turno de los estudiantes, que mostraron trabajos finales de carrera y proyectos universitarios que podrían tener una aplicación totalmente útil en el mundo real. Todos ellos hicieron la presentación con soporte de un vídeo de máximo tres minutos donde mostraban las imágenes de su trabajo.

La primera en tomar la palabra fue Gema Cañeque, estudiante de ingeniería industrial en el ICAI, que presentó un proyecto para implementar un sistema de energía hidráulica que generaría energía en una granja-escuela en Camerún. Antes de la actuación, los alumnos no podían ir a clase pasadas las seis de la tarde. Después de la instalación de una turbina hidráulica en un salto de agua de 17 metros próximo a la zona se pudo abastecer de luz a la granja-escuela, y además, también a un centro cultura y a los diferentes dormitorios de los alumnos. El proyecto presentado por Cañeque también prevé formar a los alumnos por tal de que “puedan instalar estos sistemas en sus ciudades de origen”.

Carles Clusella, estudiante agrónomo, planteó la posibilidad de emplear los residuos de plantaciones de panizo de la comarca del Pla d’Urgell como combustible. En este sentido, Clusella, cifró en 30 o 40 toneladas de paja anuales que se podrían destinar a la combustión. Aunque podrían llegar a las 88 toneladas, el ingeniero agrónomo quiso hacer énfasis en la necesidad de no extraer la totalidad porqué “se dejaría de mejorar la fertilidad de los campos” y eso repercutiría en el bolsillo de muchos agricultores ya que habrían de hacer frente a los costos de los fertilizantes.

Fertilitzants

Cristina Montserrat, Ingeniera de Forestal, mostró su proyecto. Montserrat ha conseguido el suministro energético de astilla para calentar una escuela de la Torre de Claramunt, en la comarca de la Anoia, a través del aprovechamiento de las astillas de los arboles de la zona. Para hacerlo realidad fue necesario construir una caldera de biomasa para poder abastecer el centro aprovechando la madera procedente de los trabajos forestales del pueblo. Ahora, Cristina Montserrat trabaja para abastecer también un hogar de niños de la misma localidad ya que el municipio cuenta con 2.200 toneladas de madera aprovechables al año.

Dos estudiantes quisieron centrar sus proyectos en la posibilidad de instalar parques de energía eólica en alta mar. La razón es que, a diferencia de otros países europeos, la costa española no cuenta con una plataforma continental para construir parques eólicos.

Por un lado, el ingeniero de Caminos, Puentes y Canales Daniel Alarcón, expuso su trabajo de fin de máster sobre prototipos flotantes de generadores de energía eólica. Alarcón se mostró partidario de hacer un diseño en estructuras de hormigón en zonas de más de 60 metros de profundidad ya que esto supondría “menos costes de construcción” y haría posible “aumentar la vida útil de la infraestructura”. La turbina que proponía Alarcón, en su trabajo permitiría generar más de 5MW de energía, aunque no negaba que, en un futuro, pudiera producir más de 12.

Estructures flotants

Llegada de la Universidad Politécnica de Madrid, la estudiante de ingeniería naval Bárbara Sánchez presentó un proyecto también sobre la instalación de estructuras flotantes en superficies marítimas profundas. Sánchez, en su plan, preveía instalar un espacio que permita aprovechar la plataforma para la acuicultura además de sacar provecho de las olas para transformar la energía mareomotriz en electricidad. De esta manera, remarcó, se generarían “nuevos puestos de trabajo”. A pesar que el proyecto tiene costes “elevadísimos” según reconoció la propia ponente, estos se amortizarían al cabo de 20 años y todavía quedarían 30 años de vida útil de la plataforma flotante durante los cuales se obtendrían ganancias limpias de la inversión.

Volviendo a tocar tierra firme y asfalto, un grupo de estudiantes de la Escuela Tècnica Superior de Ingeniería Industrial y Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) presentó su proyecto de diseño y creación de una motocicleta de carreras, que además, también busca la fabricación de 600 unidades para comercializar. Ya es el segundo equipo de la universidad egarenca que compite a nivel mundial para diseñar una moto en la competición de MotoStudent. Aunque los primeros en hacerlo diseñaron un motor de combustión, Cristian Rosiña explicó que su equipo está trabajando en el desarrollo de un motor eléctrico. Según los estudiantes, la movilidad urbana eléctrica “tiene más futuro” que seguir pensando en las habituales motores de combustión. De momento la moto de carrera que tienen prevista hacer está recubierta de fibra de carbono pero los estudiantes reconocieron ante las preguntas de los profesiones que están “evaluando el material” más viable y medioambientalmente más sostenible, pensando especialmente en la fabricación en serie.

El último estudiante en presentar su proyecto fue Marco Miozzo, que quiso dar a conocer una red de comunicación que serviría para reducir el impacto medioambiental de las torres de telefonía móvil. Se trata de pequeñas estaciones que funcionan a través de placas solares que permiten, segun Miozo, “limitar el impacto del carbono” y, la mismo tiempo, “promueve el uso de la inteligencia artificial” en las denominadas ciudades inteligentes. Nada más en Barcelona, explico el joven, se podrían implantar un millar de estaciones, que estarían conectadas a un gran sistema operativo.

Ingeniería y ocupación

La última mesa redonda giro alrededor de la situación del mercado laboral del sector de la ingeniería. El presidente del INEC, Carles Martín, fue el encargado de moderar el debate donde participó el director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, Martí Casadesús, el consejero ejecutivo de Infojobs, Jaume Gurt, y la responsable de captación de talentos de la consultora Everis, Vanessa Paulino.

Casadesús detalló algunos datos suficientemente clarificadores sobre la situación laboral de las diferentes ingenierías basándose en una encuesta que realizo la Generalitat a los jóvenes tres años después de haber acabado la carrera. Según Casadesús, el 87% de los ingenieros tiene trabajo pasado este período. De estos, los que consiguen unas cotas más altas de contratación son las ingenierías relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación. Casadesús también explicó que un 55,4% de los ingenieros cobran más de 2.000 euros al mes y un 56% de los contratos que se designan son de puestos fijos, unos datos que sitúan “muy por encima” de la media catalana. Por este motivo, la ingeniería es una de las profesiones con mayor grado de satisfacción en la encuesta post-universitaria y 7 de cada 10 ingenieros aseguran que escogerían la misma carrera si tuvieran que empezar estudiar de nuevo.

Ofertes enginyers

Jaume Gurt, consejero ejecutivo de Infojobs, aseguró que los ingenieros son un perfil “muy buscado” en su portal de trabajo. Gurt cifra en 5.000 las ofertas que buscan ingenieros publicadas anualmente en su web. De estas, 3.500 son exclusivamente dedicadas a ingenieros industriales, “los más buscados por su versatilidad”. Otro datos interesante aportados por Gurt es que un 33% de las ofertas de Infojobs destinadas a ingenieros son de Catalunya. La mayoría de ellas piden un perfil de dos años de experiencia como mínimo. Por otro lado, Gurt subrayo que, aunque que “se requieren capacidades técnicas” las empresas cada vez más valoran las “capacidades personales de relación, trabajo en equipo y cierta sensibilidad”.

Por último, Vanessa Paulino narró la política laboral que sigue Everis y que valores buscan. La empresas de consultoría y asesoramiento tecnológico de Paulino tiene, en este momento, 11.000 trabajadores en plantilla, de los cuales el 93% son ingenieros. La ponente señaló que “la actitud, las capacidades sociales, el trabajo en equipo y la resolución de problemas son clave para mantenerse en la empresa”. Además, destaco que el 80% de los estudiantes en prácticas acaban trabajando en la compañía con un contracto indefinido. De hecho, Paulino destacó el papel de las ingenierías más jóvenes englobadas dentro del colectivo de las “milenarias” porqué les permiten “participar en las decisiones estratégicas” debido al punto de vista más fresco que aportan a la empresa.

Los asistentes mostraron gran interés en los datos presentados y hicieron diferentes preguntas a los participantes de la mesa redonda. Una vez finalizada formalmente iGenium’15, los ponentes y los asistentes compartieron una copa de cava para intercambiar impresiones de una manera más distendida. Todos ellos valoraron muy positivamente todo aquello que habían escuchado a lo largo de la tarde en una intensa jornada de divulgación de la ingeniería.

En éste enlace encontrarás los vídeos de los proyectos presentados por los alumnos a iGenium’15 @caminscat @enginyeria @EnginyersValles @EETAC-UPC @telecosCAT @UCOMILLAS @forestals