Actualitat

Projecte Wayra

L’incubadora de projectes relacionats amb les TIC de Telefónica acull gairebé 3.500 projectes innovadors, més de 350 dels quals són de Catalunya.

Ramon Salabert és economista de professió i PADE per IESE. Des de fa gairebé deu anys la seva activitat central està com a conseller executiu de Telefónica a Catalunya. Tanmateix, presideix l’associació 22@Network BCN, dedicada a l’impuls de la innovació i l’activitat emprenedora. Anteriorment ha desenvolupat la seva activitat professional a la consultoria empresarial. També ha estat a l’activitat pública, durant quinze anys, a diverses responsabilitats al ministeri de Treball i Seguretat Social. També ha estat membre de diversos consells d’administració d’empreses com TMB i Willis, entre d’altres.

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

 


Wayra és la incubadora de projectes relacionats amb les TIC de Telefónica i, en poc temps, s’ha convertit en una de les principals acceleradores del sector en els mercats europeus i llatinoamericans. Va néixer amb l’objectiu de “captar projectes amb capacitat de transformar l’empresa” segons ha indicat el conseller executiu de Telefónica a Catalunya, Ramon Salabert.

La primera crida global de Wayra va cridar l’atenció de 3.500 projectes, 350 dels quals tenen residència a Catalunya, tot i que el naixement del projecte va ser a l’Amèrica Llatina. Encara que el 10% dels projectes són de Barcelona, la projecció es ben internacional i la resta tenen seu a ciutats com Caracas, Lima, Londres, Madrid o Munich, entre altres. Segons Salabert, “Wayra és una fàbrica de somnis”.

Per al conseller executiu de Telefónica, la voluntat del projecte “no és empresarial” i, segons Salabert, “no s’espera  un retorn per a Telefònica en un principi”.  El principal objectiu de crear aquesta incubadora de projectes de la companyia de telecomunicacions és accelerar els diferents projectes participants per després “incorporar-los a la cadena de valor”.

Per a Salabert la tecnologia ha evolucionat i les tecnologies de la informació i la comunicació s’han convertit en l’eina bàsica per garantir el futur de les empreses. “La rendibilitat de molts serveis com l’educació o la sanitat pot passar per la millora de les seves tecnologies”, ha conclòs.

Al final del procés de Wayra es deixen pel camí molts dels projectes presentats, es seleccionen les 10 millors propostes i, Telefònica, obliga als emprenedors  a constituir una empresa per “demostrar el seu compromís”. Posteriorment, la companyia els entrega “50.000€ non profit”, una inversió de la qual no espera que hi hagi cap retorn.

Salabert ha explicat que els projectes endegats per Wayra han aconseguit aixecar 3 milions d’euros. Segons el conseller executiu, això és una mostra de la “l’atractiu dels projectes presentats” que, també, han despertat l’interès de diferents inversors privats com business angels i fons de capital risc dels sectors corresponents.


La incubadora de proyectos relacionados con las TIC de Telefónica acoge casi 3.500 ideas innovadoras, de las cuales más de 350 son de Catalunya.

Ramon Salabert es economista de profesión y PADE por IESE. Desde hace casi diez años su actividad central ha sido como consejero ejecutivo de Telefónica en Catalunya. A su vez, preside la asociación 22@Network BCN, dedicada al impulso de la innovación y la actividad emprendedora. Anteriormente ha desarrollado su actividad profesional en la consultoría empresarial. También ha estado en la actividad pública, durante quince años, con diversas responsabilidades en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, ha sido miembro de diversos consejos de administración.

Descargar  la crónica en PDF | Descargar presentación en pantalla


Wayra es la incubadora de proyectos relacionados con las TIC de Telefónica y, en poco tiempo, se ha convertido en una de las principales aceleradoras del sector en los mercados europeos y latinoamericanos. Nació con el objetivo de “captar proyectos con capacidad de transformar la empresa”, según ha indicado el consejero ejecutivo de Telefónica en Catalunya, Ramon Salabert.

La primera convocatoria global de Wayra llamó la atención de 3.500 proyectos, 350 de ellos con residencia en Catalunya, pese a que el nacimiento del proyecto fue en América Latina. Aunque el 10% de los proyectos se concentran en Barcelona, la proyección es muy internacional y el resto tienen sede en ciudades como Caracas, Lima, Londres, Madrid o Munich, entre otras. Según Salabert, “Wayra es una fábrica de sueños”.

Para el consejero ejecutivo de Telefónica, la voluntad del proyecto “no es empresarial” y, Salabert indica que “no se espera un retorno para Telefónica en un principio”. El principal objetivo de la creación de esta incubadora de proyectos de la compañía de telecomunicaciones es acelerar los diferentes proyectos participantes para después “incorporarlos en la cadena de valor”.

Para Salabert la tecnología ha evolucionado y las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la herramienta básica para garantizar el futuro de las empresas. “La rentabilidad de muchos servicios como la educación o la sanidad pueden pasar por la mejora de sus tecnologías”, ha concluido.

El proceso final de Wayra deja por el camino a muchos de los proyectos presentados. Se seleccionan las 10 mejores propuestas y Telefónica obliga a los emprendedores a constituir una empresa “para demostrar su compromiso”. Posteriormente la compañía entrega 50.000 euros non profit, una inversión de la cual no espera ningún retorno.

Salabert ha explicado que los proyectos puestos en marcha en Wayra han conseguido levantar 3 millones de euros. Según el consejero ejecutivo, es “una muestra del atractivo de los proyectos presentados”, que también han despertado el interés de diversos inversores privados como business angels y fondos de capital riesgo de los sectores correspondientes.