Benvinguda del president

Benvingut i Benvinguda al web de l’Institut d’Enginyers de Catalunya.

Si travessem un pont, conduïm per una carretera, veiem la transformació d’una matèria prima en un producte, com la llet, arribem per mar, en avió, fem un pla contra incendis, nodrim els boscos, fem biomassa o podem gaudir d’una microcirurgia a distància gràcies als sistemes de telecomunicacions, ben segur que hi ha un enginyer o una enginyera al darrera.

L’enginyeria és imprescindible per trobar solucions que contribueixin a un creixement ambientalment més sostenible i socialment més equilibrat. Els enginyers i les enginyeres són científics que transforma la ciència en bens materials en un context social i ambiental específic real i amb uns recursos determinats. Poden dissenyar materials, estructures, espais, serveis, productes i sistemes tot tenint en consideració múltiples aspectes com per exemple la funcionalitat, la seguretat i el cost econòmic.

L’Institut d’Enginyers de Catalunya aplega les Associacions d’enginyeria superior d’Aeronàutics, Agrònoms, Camins, ICAI, Industrials, Informàtics, Mines, Monts, Navals i Telecomunicació, per fomentar els espais de coneixement conjunt i la reflexió sobre els projectes d’enginyeria.

L’INEC representa el punt de trobada de totes les Enginyeries i aquest web és el seu exponent a la xarxa.

Volem des d’aquest web donar a conèixer el que fan els enginyers i les enginyeres i les característiques de cadascuna de les seves branques.

Anima’t a entrar!


Ricard Granados