Consell de Govern

Un equip format per professionals

GRANADOS I GARCÍA, Ricard

President Logo d'Associació

BURÉS, Silvia

Vicepresidenta Logo d'Associació

MIRABENT, Josep

Secretari Logo d'Associació

FOS VIECO, Miguel Àngel

Interventor Logo d'Associació

JUANATI, Cristina

Tresorera Logo d'Associació

FERNÁNDEZ-COTERO, Luís

Vocal Logo d'Associació

ORTÍZ, Ma. Jesús

Vocal Logo d'Associació

LAGE, Francisco

Vocal Logo d'Associació

LLAGOSTERA PUJOL, Joaquim

Vocal Logo d'Associació

MARTÍN, Jose Gabriel

Vocal Logo d'Associació

SANMARTÍ, Jaume

Vocal Logo d'Associació

SANITJAS, Anna

Vocal Logo d'Associació

TARRASON, Joan Carles

Vocal Logo d'Associació

VALERO CUMPLIDO, Salomé

Vocal Logo d'Associació

ZORRILLA DIEZ, Concepció

Vocal Logo d'Associació

GÚZMAN, Llorenç

Vocal Logo d'Associació