Consell de Govern

Un equip format per professionals

GRANADOS, Ricard

President Logo d'Associació

LINARES, Pedro

Vicepresident Logo d'Associació

VILLAR, Conxita

Vicepresidenta 2a Logo d'Associació

MIRABENT, Josep

Secretari Logo d'Associació

FOS, Miguel Àngel

Interventor Logo d'Associació

JUANATI, Cristina

Tresorera Logo d'Associació

FDEZ-COTERO, Luís

Vocal Logo d'Associació

ORTÍZ, Ma. Jesús

Vocal Logo d'Associació

LAGE, Francisco

Vocal Logo d'Associació

LLAGOSTERA, Joaquim

Vocal Logo d'Associació

ZAPATER, Ignacio

Vocal Logo d'Associació

MARTÍN, Jose Gabriel

Vocal Logo d'Associació

SANMARTÍ, Jaume

Vocal Logo d'Associació

MONTSERRAT, Cristina,

Vocal Logo d'Associació

TARRASON, Joan Carles

Vocal Logo d'Associació

VALERO, Salomé

Vocal Logo d'Associació

TOMÀS, Olga

Vocal Logo d'Associació