Actualitat

Sentència TSJ recurs INITE (INGITE). Grau restringit a l’especialitat.

 

Publiquem la sentència de l’1 d’abril del 2020 que desestima el recurs que l’Institut d’Enginyers Tècnics d’Espanya (INITE) –ara denominat Institut de Graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics d’Espanya (INGITE) – va interposar contra l’Acord del Consell d’Universitats de 10-05-17, pel qual s’ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau. En el procés van intervenir com a demandants el Col·legi Oficial d’Enginyers Aeronàutics d’Espanya, el Col·legi de Camins i la UPCI ( Unió Professional de Col·legis d’Enginyers).

La Sentència confirma que els títols universitaris de grau en l’àmbit de l’enginyeria són títols d’enginyeria tècnica restringits a una concreta especialitat. S’aferma així la idea que l’enginyeria, de nivell de màster, habilita de manera global, generalista o multidisciplinària per a l’exercici en totes les àrees pròpies de la professió, mentre que l’Enginyeria Tècnica (Grau) habilita només per a una especialitat.

Setència en pdf a l’enllaç.

………

Publicamos la sentencia del 1 de abril del 2020 que desestima el recurso que el Instituto de Ingenieros Técnicos de España (INITE) –ahora denominado Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) – interpuso contra el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10-05-17, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En el proceso intervinieron como demandantes el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, el Colegio de Caminos y la UPCI ( Unión Profesional de Colegios de Ingenieros).

La Sentencia confirma que los títulos universitarios de grado en el ámbito de la ingeniería son títulos de ingeniería técnica restringidos a una concreta especialidad. Se afianza así la idea de que la ingeniería, de nivel de máster, habilita de forma global, generalista o multidisciplinar para el ejercicio en todas las áreas propias de la profesión, mientras que la Ingeniería Técnica (Grado) habilita sólo para una especialidad

Sentencia en pdf en el enlace.

Share This