Actualitat

Simulació del règim natural d’incendis als massissos dels Ports de Tortosa-Beseit i de Pàndols-Cavalls

El projecte d’Aniol Ferragut vol lluitar contra la manca de gestió davant els incendis i la poca capacitat de reacció que li queda a la natura per refer-se dels continus episodis derivant amb un problema de desertificació.

Descarregar la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla

El terreny estudiat en aquest cas han estat els massissos dels Ports de Tortosa-Beseit i de Pàndols-Cavalls. S’ha realitzat mitjançant el simulador d’incendis FARSITE, que desenvolupa un seguit d’ignicions reals provocades per llamps, deixant-les propagar lliurement amb les condicions meteorològiques del moment sense tenir en compte la intervenció dels mitjans d’extinció.

Una de les conclusions és que més del 80% de la superfície crema en baixa intensitat i, per tant, es beneficiós per la natura.  Aquests simuladors s’han utilitzant per estudiar altres zones i casos, com els grans incendis de l’Empordà. 

Aniol Ferragut, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida


El proyecto de Aniol Ferragut quiere luchar contra la falta de gestión ante los incendios y la poca capacidad de reacción que le queda a la naturaleza para reponerse de los continuos episodios derivando en un problema de desertificación.

Descargar la crónica en PDF  | Descargar presentación en pantalla

El terreno estudiado en este caso han sido los macizos de los puertos de Tortosa-Beseit y de Pàndols-Cavalls. Se ha realizado mediante el simulador de incendios FARSITE, que desarrolla una serie de igniciones reales provocadas por rayos, dejándolas propagar libremente con las condiciones meteorológicas del momento sin tener en cuenta la intervención de los medios de extinción.

Una de las conclusiones es que más del 80% de la superficie arde a baja intensidad y, por lo tanto, es beneficioso para la naturaleza. Estos simuladores se han utilizando para estudiar otras zonas y casos como los grandes incendios del Empordà.

Aniol Ferragut, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria – Universitat de Lleida