Actualitat

Sistema de pressions isostàtiques aplicada a la industria alimentària

L’Apa Processing millora el sistema clàssic de pasteurització d’aliments. Ha posat d’acord diferents agents per poder convertir-se en realitat.

Llorenç Frigola és enginyer agrònom per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de València. És creador y Director General del Grupo Internacional G.E.I.-2A, S.L. (Grup Europeu d’Enginyeria Agroalimentària i ambiental), fundat al 1992. Ha guanyat diversos concursos d’enginyeria a nivell nacional i internacional.

Descargar la crónica en PDF | Descarregar presentació

El sistema d’altes pressions isostàtiques -Apa Processing- té diferents aplicacions en la indústria alimentaria. Serveix principalment per a la pasteurització atèrmica processada al envàs comercial per millorar la vida útil i la seguretat alimentaria del producte.

Les altes pressions isostàtiques en el món de la indústria alimentaria és un sistema contrastat arreu del món. Sobretot és molt utilitzat a América, tot i que també s’està obrint camí a Europa, Àsia i Oceania.  El 32% del seu ús és en productes vegetals. També s’utilitza en productes càrnics (27%), productes de pesca (16%) i sucs i begudes (11%).

En aquest cas es va desenvolupar a Barcelona pel gran valor estratègic d’aquesta localització. Es va haver de fer un gran treball per tal de posar d’acord diferents agents empresarials. Segons Frigola, sense la seva col·laboració la planta que ofereix aquest servei no s’hauria arribat a construir.

Aquest sistema millora les propietats nutritives d’alguns aliments ja que conserva les vitamines, els minerals i, fins i tot, és un pas endavant en la fidelitat al gust dels aliments. La planta permet treballar en produccions més grans sense alterar la qualitat del producte. A partir d’aquest sistema també és possible innovar en la creació de noves textures, tot buscant productes més atractius per al consumidor.

També permet altres aplicacions com l’extracció de la carn dels crustacis, l’obertura de closques de tot tipus d’aquests animals, la inactivació de listeria i la salmonel·la per a la exportació o la reducció d’additius en alguns productes, entre altres. Tot això, reduint els costos de producció perquè aquest sistema necessita menys mà d’obra per poder ser utilitzat. També es guanya rapidesa en la producció.


Apa Processing es una innovación que mejora el sistema clásico de pasteurización de alimentos. Se han puesto de acuerdo diversos agentes para poder hacerlo realidad en Barcelona.

Llorenç Frigola es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de Valencia. Es creador y Director General del Grupo Internacional G.E.I.-2A (Grupo Europeo de Ingeniería Agroalimentária y Ambiental), fundado en 1992. Ha ganado diversos concursos de ingeniería a nivel nacional e internacional.

Descargar la crónica en PDF | Descargar presentación

El sistema de altas presiones isostáticas -Apa Processing- tiene diferentes aplicaciones en la industria alimentaria. Sirve principalmente para la pasteurización atérmica procesada en el  envase comercial para mejorar la vida útil y la seguridad alimentaria del producto.

Las altas presiones isostáticas en el mundo de la industria alimentaria es un sistema contrastado en todo el mundo. Sobre todo es muy utilizado en América, aunque también se está abriendo camino en Europa, Asia y Oceanía. El 32% de su uso es en productos vegetales. También se utiliza en productos cárnicos (27%), productos de pesca (16%) y zumos y bebidas (11%).

En este caso se desarrolló en Barcelona por el gran valor estratégico de esta localización. Se tuvo que hacer un gran trabajo para poner de acuerdo diferentes agentes empresariales. Según Frigola, sin esta colaboración la planta que ofrece este servicio no se habría llegado a construir.

Este sistema mejora las propiedades nutritivas de algunos alimentos ya que conserva las vitaminas, los minerales e, incluso, es un paso adelante en la fidelidad al sabor de los alimentos. La planta permite trabajar en producciones más grandes sin alterar la calidad del producto. A partir de este sistema también es posible innovar en la creación de nuevas texturas, buscando productos más atractivos para el consumidor.

También permite otras aplicaciones como la extracción de la carne de los crustáceos, la apertura de cubiertas de todo tipo de animales, la inactivación de listeria y la salmonella para la exportación o la reducción de aditivos en algunos productos, entre otros. Todo ello, reduciendo los costes de producción para que este sistema necesite menos mano de obra para poder ser utilizado. También se gana rapidez en la producción.