Actualitat

iGenium’13: Tecnologies elèctriques aplicades als cotxes de carreres

Quimera ha aconseguit establir un model de negoci innovador basat en les sinèrgies entre professionals molt diferents amb un objectiu comú. El resultat és un cotxe de carreres ecològic amb un projecte empresarial econòmicament sostenible.

Pablo Coll i Trius és economista amb més de deu anys d’experiència en l’àmbit financer. S’ha especialitzat en la gestió de costos i té un profund coneixement del sector de l’automoció. Ha desenvolupat la seva carrera i experiència a empreses com Bentley Motors i Seat al grup Volkswagen. Ha ocupat els càrrecs de director financer de projectes a Bentley Motors i va estar al capdavant de la implementació de la estratègia de costos de la línia de productes GT Continental.

Descarregueu la crònica en PDF 


La importància de dotar d’una viabilitat real als projectes creats és una de les màximes amb les que parteix Pablo Coll, director de desenvolupament de negocis de Quimera. Segons Coll, “els enginyers han de pensar en com fer els projectes realitzats, no només en crear-los”. En aquest sentit, ha assenyalat que el 2% de les patents mundials són catalanes, però molt poques veuen la llum, fet que considera que “s’ha de canviar urgentment”.

Quimera, empresa espanyola responsable del cotxe de carreres ecològic més ràpid del món, estructura els seus  projectes pensant des del primer minut en com fer-los realitat un cop ideats. Coll ha explicat que tenen una estructura circular per als nous projectes on la clau és reunir a professionals de diferents sectors, aportant cadascú allò que doni al final una visió de conjunt.

Diferents empreses d’àmbit internacional s’han interessat per la tecnologia de Quimera aplicada als cotxes de carreres. Un cotxe de 700 cavalls i amb tres motors elèctrics va ser la punta de llança de Quimera amb el que es van presentar en el sector.  Coll ha explicat que algunes de les primeres persones que van veure els prototips dels cotxes de Quimera “van pensar que això mai seria possible”. Ara, la satisfacció és doble al veure que els cotxes funcionen i, a més, són “completament viables”, segons el director de desenvolupament de negocis de l’empresa. Tot i això, no ha estat un camí de roses i un dels principals entrebancs que han hagut de superar per fer-lo possible és l’emmagatzematge de l’energia en la competició.

Un dels projectes de futur de Quimera és l’organització d’una  competició exclusiva per a cotxes que funcionin 100% amb energies renovables. L’objectiu d’aquesta acció és “demostrar que els cotxe renovables també poden funcionar a les ciutats”.

 “No hem de plantejar com faríem o com podríem fer les coses, sinó que hem de plantejar els projectes com si es poguessin fer demà”, ha conclòs Coll basant-se en la seva experiència personal a Quimera.


Quimera ha conseguido establecer un modelo de negocio innovador basado en las sinergias entre profesionales muy diferentes con un objetivo común. El resultado es un coche de carreras ecológico con un proyecto empresarial económicamente sostenible.

* Pablo Coll i Trius es economista con más de diez años de experiencia en el ámbito financiero. Se ha especializado en la gestión de costes y tiene un profundo conocimiento del sector de la automoción. Ha desarrollado su carrera y experiencia en empresas como Bentley Motors y Seat en el grupo Volkswagen. Ha ocupado los cargos de director financiero de proyectos en Bentley Motors y ha estado al frente de la implementación de la estrategia de costes de la línea de productos GT Continental.

Descargar la crónica en PDF 


La importancia de dotar de una viabilidad real a los proyectos creados es una de las máximas de las que parte Pablo Coll, director de desarrollo de negocios de Quimera. Según Coll, “los ingenieros deben pensar cómo hacer los proyectos realizados, no solo en crearlos”. En este sentido, ha señalado que el 2% de las patentes mundiales son catalanas pero muy pocas ven la luz, un hecho que considera que “debe cambiar urgentemente”.

Quimera, empresa española responsable del coche de carreras ecológico más rápido del mundo, estructura sus proyectos pensando desde el primer minuto en cómo hacerlos realidad una vez ideados. Coll ha explicado que tienen una estructura circular para los nuevos proyectos en la que la clave es reunir a profesionales de diferentes sectores, aportando cada uno de ellos algo que ayude a conseguir al final una visión de conjunto.

Diferentes empresas de ámbito internacional se han interesado por la tecnología de Quimera aplicada a los coches de carreras. Un coche de 700 caballos y con tres motores eléctricos fue la punta de lanza de Quimera con la que se presentaron en el sector. Coll ha explicado que algunas de las primeras personas que vieron los prototipos de coches de Quimera “pensaron que nunca serían posibles”. Ahora, la satisfacción es doble al ver que los coches funcionan y, además, son “completamente viables”, según el director de desarrollo de negocios de la empresa. Aún así, no ha sido un camino de rosas y uno de los principales obstáculos ha sido hacer posible el almacenamiento de la energía durante la competición.

Uno de los proyectos de futuro de Quimera es la organización de una competición exclusiva para coches que funcionen al 100% con energías renovables. El objetivo de esta acción es “demostrar que los coches renovables también pueden funcionar en las ciudades”.

“No debemos plantear cómo haríamos o cómo podríamos hacer las cosas, si no que hemos de plantear los proyectos como si se pudieran hacer mañana”, ha concluido Coll basándose en su experiencia personal en Quimera.