Actualitat

Transport d’un buc d’assalt amfibi d’Espanya a Austràlia

Dos bucs amfibis són construïts a Ferrol i transportats a Austràlia amb èxit gràcies a Navantia. L’embarcació militar es va insertar dins d’un altre buc pel seu llarg i complicat transport marítim.

Jorge López Novo és enginyer tècnic naval. Va treballar en la gestió de projectes relacionats amb la industria off-shore a plataformes fixes de producció de petroli a Dragados y Construcciones e 1979 a 1994. Posteriorment, a Navantia, es va encarregar de la gestió de projectes relacionats amb plataformes flotants de perforació i producció destinades a Noruega, Estats Units i el nord d’Àfrica. Des del 2006 s’encarrega de la gestió i l’activitat comercial en projectes relacionats amb la indústria naval militar per marines internacionals a Noruega, Austràlia Brasil y Mèxic.

Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació en pantalla


L’empresa espanyola Navantia ha estat l’encarregada de dur a terme un projecte de l’Armada Australiana que consistia en la construcció de dos bucs d’assalt amfibis i el seu posterior transport al país oceànic. Segons Jorge López Novo, gerent de projectes de Navantia, la clau del sector espanyol actualment es troba en l’exportació de productes marítims amb un alt nivell tecnològic alt ja que “a preu baix altres països ens treuen el mercat”.

Les embarcacions que s’han traslladat fins Austràlia han estat fabricades a Ferrol en un 93% de la seva totalitat, deixant el 7% restant en mans del govern australià per motius de seguretat. Les principals característiques de les embarcacions de 225 metres d’eslora i 45 de mànega són la coberta de vol i hangars per aeronaus, la gran capacitat d’accés i emmagatzematge de vehicles pesants, la capacitat d’acomodar fins a 1.400 persones i la possibilitat de participar en missions humanitàries.

Pel transport dels bucs s’ha realitzat un estudi exhaustiu de les 12.500 milles nàutiques per les que han transitat les noves construccions, avaluant tots els aspectes de la navegació. López Novo ha reconegut que en aquest estudi “es van tenir en compte totes les possibilitats, inclosa la pirateria” per escollir la millor ruta possible.

Es van avaluar dos opcions de transport: per remolc i sobre un altre buc (transport sec). Finalment es va optar per la segona al ser “més ràpida i més segura”. El principal inconvenient de l’opció escollida és que només hi ha un buc en el món amb capacitat de transport l’embarcació fabricada. Per tant, es va haver de reservar aquest vaixell amb molta antelació. Segons López Novo “es va arribar a construir una embarcació nova amb la combinació d’ambdues”.

Per últim, el manteniment durant el viatge també va jugar un paper fundamental per que el primer buc arribés intacte a Austràlia després de setmanes de dura navegació. El segon buc construït a Ferrol partirà cap a Austràlia durant els propers mesos.


Dos buques anfibios son construidos en Ferrol y transportados a Australia con éxito gracias a Navantia. La embarcación militar se insertó dentro de otro buque para un largo y duro transporte marítimo.

Jorge López Novo es ingeniero técnico naval. Trabajó en la gestión de proyectos relacionados con la industria off-shore en plataformas fijas de producción  de petróleo en Dragados y Construcciones de 1979 a 1994. Posteriormente, en Navantia, se encargó de la gestión de proyectos relacionados con plataformas flotantes de perforación y producción destinadas a Noruega, Estados Unidos y el norte de África. Desde 2006 se encarga de la gestión y actividad comercial en proyectos relacionados con la industria naval militar para marinas internacionales en Noruega, Australia, Brasil y México.

Descargar la crònica en PDF | Descargar presentación en pantalla


La empresa española Navantia ha sido la encargada de llevar a cabo un proyecto de la Armada Australiana que consistía en la construcción de dos buques de asalto anfibios y su posterior transporte al país oceánico. Según Jorge López Novo, gerente de proyectos de Navantia, la clave del sector español actualmente está en la exportación de productos marítimos con un nivel tecnológico alto ya que “a precio bajo otros países nos sacan del mercado”.

Las embarcaciones que se han trasladado hasta Australia han sido fabricadas en Ferrol en un 93% de su totalidad, dejando el 7% restando en manos del gobierno de Australia por motivos de seguridad. Las principales características de las embarcaciones de 225 metros de eslora y 45 de manga son su cubierta de vuelo y hangares para aeronaves, la gran capacidad de acceso y almacén de vehículos pesados, la capacidad de acomodación para 1.400 personas y la posibilidad de participar en misiones humanitarias.

Para el transporte de los buques se ha realizando un estudio exhaustivo de las 12.500 millas náuticas por las cuales han transitado las nuevas construcciones, evaluando todos los aspectos de la navegación. López Novo ha reconocido que en este  estudio “se tuvo en cuenta todas las posibilidades, incluso la piratería” para escoger la mejor ruta posible.

Se evaluaron dos opciones de transporte: por remolque y sobre otro buque (transporte seco). Finalmente, se optó por la segunda al ser “más rápida y más segura”. El principal inconveniente de la opción escogida es que tan solo hay un buque en el mundo con capacidad de transportar el buque anfibio. Por lo tanto, se tuvo que reservar dicha embarcación con mucha antelación. Según López Novo “se llegó a construir una embarcación nueva con la combinación de las dos”.

Por último, el mantenimiento durante el viaje también tuvo un papel fundamental para que el primer buque llegara intacto a la orilla australiana después de semanas de dura navegación. El segundo buque partirá durante los próximos meses.