Actualitat

Vídeos dels projectes presentats pels alumnes a iGenium’15

Últims vídeos de les ponències dels alumnes a iGenium’15.

Daniel Alarcon:

Cristina Montserrat:

Gema Cañeque:

MotoSpirit:

Bárbara Sánchez :

M. Miozzo :


Últimos vídeos de les ponencias de los alumnos en iGenium’15.

Daniel Alarcon:

Cristina Montserrat:

Gema Cañeque:

MotoSpirit:

Bárbara Sánchez :

M. Miozzo :